Kurz práce s informacemi: Jak to bylo a co bude dál?

Dagmar Chytková

Abstrakt


Kurz práce s informacemi je e-learningovým kurzem věnující se informačnímu vzdělávání. Slouží pro rozšíření informační gramotnosti studentů Masarykovy univerzity. V článku je nastíněna jeho historie a popsán postup jeho inovace. Shrnuty jsou také výsledky evaluace, která bylo provedena v roce 2010 po ukončení inovovaného kurzu. V závěru je popsán kurz volně navazují na Kurz práce s informacemi, který se snaží doplnit informační vzdělávání o další důležitá témata.  

 

Dagmar Chytková

Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU Brno


Klíčová slova


kurz, inovace, informační vzdělávání, Informační gramotnost, gramotnost, e-learning

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-3-11

Full Text:

PDF