DML-CZ: česká digitální matematická knihovna v roce 2011

Miroslav Bartošek

Abstrakt


Česká digitální matematická knihovna (DML-CZ) je výsledkem spolupráce tří českých akademických pracovišť (Masarykovy univerzity, České akademie věd, Karlovy univerzity) v rámci stejnojmenného projektu financovaného Českou akademií věd v letech 2005-2009. Od roku 2010 je digitální knihovna v plném provozu. Článek popisuje obsah DML-CZ, její základní funkce a postupy používané při její tvorbě. Zkušenosti získané při budování DML-CZ a vyvinuté nástroje jsou využívány v některých dalších projektech na národní i mezinárodní úrovni, jako je například Digitální knihovna Filozofické fakulty MU nebo Evropská digitální matematická knihovna EuDML.

 

Miroslav Bartošek

Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno


Klíčová slova


digitální matematická knihovna; digitalizace; postup při tvorbě digitální knihovny; DML-CZ

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-3-2

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

  1. Miroslav Bartošek. Česká digitální matematická knihovna. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, roč. 20, č. 3, únor 2010, s. 11-13. http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/636.html
  2. Jiří Rákosník. DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna. Sborník semináře „Matematika na vysokých školách“. Herbertov u Vyššího Brodu, Česká republika, 31.8.-2.9.2009. http://project.dml.cz/docs/herbertov2009_rakosnik.pdf