Uživatel v centru knihovních služeb

Adam Hazdra

Abstrakt


S nárůstem důležitosti odvětví služeb se vyspělé ekonomiky stále častěji zabývají specifiky vývoje, řízení a inovacemi služeb. Cílem designu služeb, nové manažerské disciplíny, je vytvořit dostatečné znalosti a nástroje zejména v raných fázích procesu řízení inovace. Následující stručný příspěvek rozvíjí diskusi o designu služeb, která vyplynula z únorové konference PARTSIP. Klíčovou částí příspěvku je aplikace metod a postupů v prostředí knihoven. Text uzavírá přehled trendů na poli designu služeb a jejich důsledky pro řízení inovací v knihovnách. Stručný výčet stěžejní literatury slouží zájemcům o další studium.

 

Adam Hazdra

Jihomoravské inovační centrum

 

Šířeno pod licencí Creative Commons NC-BY-ND 3.0, která umožňuje nekomerční šíření v nezměněné podobě při zachování odkazu na autora.

 


Klíčová slova


inovace služeb, design služeb, knihovna

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-3-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 1. CIA. (2010). World Factbook: Czech Republic [online]. Dostupné z https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ez.html [aktuální k 6. 6. 2010].
 2. Grönroos, C. (2007). Service Management and Marketing. 3. vydání. John Willey & Sons: Chichester.
 3. Hartley, J. (2008). Managing to Improve Public Services. Cambridge University Press: Cambridge.
 4. Hazdra, A. (2010). “Design služeb na obzoru“. Trend Marketing říjen, str. 42-43.
 5. Kimbel, L. a Seidel, V.P. (2008). “Designing for Services - Multidisciplinary Perspectives”. [on-line]. Proceedings from the Exploratory Project on Designing for Services in Science and Technology-based Enterprises. Saïd Business School: Oxford. Dostupné z http://www.sbs.ox.ac.uk/d4s/essayarchive/D4S_Publication.pdf [aktuální k 25. 4. 2011].
 6. Košturiak, J. a Cháľ, J. (2008). Inovace: Vaše konkurenční výhoda. Computer Press: Brno.
 7. Løvlie, L. a Reason, B. (2010). “Service Design – The Bottom Line”. Touchpoint: The Journal of Service Design 2(2), str. 40-48.
 8. Lusch, R.F. a Vargo, S.L. (eds.) (2006). The Service-dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions. M.E. Shape: New York.
 9. OECD. (2000). Business and Industry Policy Forum Series: The Service Economy. [on-line]. OECD Publications: Paris. Dostupné z http://www.oecd.org/dataoecd/10/33/2090561.pdf [aktuální k 20. 4. 2010]
 10. Parker, S. and Heapy, J. (2006). Journey to the Interface. Demos: London.
 11. Pine, J. a Gilmore, J. (1998). “Welcome to Experience Economy”. Harvard Business Review červenec-srpen, str. 97-105. Téma je rozpracováno v Pine, J. a Gilmore, J. (1999). The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage. Harvard Business Press: Boston. Novější publikace rozebírá potřebu autenticity ve službách Pine, J. a Gilmore, J. (2007). Authenticity: What Consumers Really Want. Harvard Business Press: Boston.
 12. Seybold, P. (2006). Outside Innovation: How Your Customers Will Co-design Your Company’s Future. HarperCollins Publishers: New York.
 13. Shostack, L. G. (1977). “Breaking Free from Product Marketing”. The Journal of Marketing 41(2), str. 73-80. | DOI 10.2307/1250637. Lze také doporučit další autorčinu práci v této oblasti, Shostack, L. G. (1982). “How to Design a Service”. European Journal of Marketing 16(1), str. 49-63 | DOI 10.1108/EUM0000000004799, a též Shostack, L. G. (1984). “Design Services that Deliver”. Harvard Business Review Leden-Únor, str. 133-139.
 14. Stickdorn, M. a Schneider, J. (eds.) (2011). This Is Service Design Thinking: Basics - Tools – Cases. BIS Publishers: Amsterdam.
 15. Verganti, R. (2009). Design-driven Innovation. Harvard Business School Press: Boston.
 16. Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., and Gremler, D.D. (2008). Services Marketing. McGraw-Hill: Maidenhead.
 17. Vollmer, F. (2011). Interview with Birgit Mager for Info Retail. [on-line]. Service Design Network. Dostupné z http://www.service-design-network.org/content/prof-birgit-mager-service-... [aktuální k 25. 4. 2011].
 18. Warfel, T. Z. (2007). “Data Driven Personas“. [on-line]. Dostupné z http://www.slideshare.net/toddwarfel/data-driven-personas [aktuální k 25. 4. 2011].
 19. Ypigneur (2008). “E-service Blueprint & Visualization“. [on-line]. Dostupné z http://www.slideshare.net/ypigneur/service-blueprint-presentation [aktuální k 25. 4. 2011].