Wiki projekty v českém medicínském vzdělávání

Čestmír Štuka, Martin Vejražka, Petr Kajzar, Stanislav Štípek

Abstrakt


WikiSkripta jsou příkladem rostoucího wiki projektu. Přestože nebyla prvním, ani jediným wiki projektem na 1. LF UK Praha, je jejich dynamika růstu mezi ostatními projekty výjimečná. V čem jsou rozdíly mezi dynamicky rostoucími a statickými wiki projekty? Lze pozorované jevy zobecnit?

 

Čestmír Štuka, Martin Vejražka, Petr Kajzar, Stanislav Štípek

1. LF UK, Praha


Klíčová slova


WikiSkripta, WikiLectures, Wiki

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-3-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 1. 1. LF UK v Praze. NeuroWiki [online]. 2011, 1. 2. 2011 v 13:21 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://neurowiki.lf1.cuni.cz>.
 2. BECHNÝ, O. Systém pro podporu komunitního vzdělávání. Bakalářská práce, MUNI: 2007.
 3. Google Wave. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 30.5.2009, last modified on 21.10.2011 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Wave>.
 4. HAYEK, F.A., The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, sv.35, roč. 1945.
 5. Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita. Http://www.mefanet.cz : Jak to všechno začalo [online]. 2011 [cit. 2011-10-24]. Projekt MEFANET. Dostupné z WWW: <http://www.mefanet.cz/index.php?pg=home--schuzka-koordinacni-rady-cerven-2007>.
 6. LANDA Martin, Studijní program Geodézie a kartografie [online]. Praha : 2011, 25. 4. 2011 v 20:29 [cit. 2011-10-24]. Ing. Martin Landa. Dostupné z WWW: <http://geo.fsv.cvut.cz/wiki/index.php?title=Ing._Martin_Landa&oldid=21089>.
 7. MediaWiki.org [online]. 2004, 2011 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://www.mediawiki.org>.
 8. OTRS : Open Technology Real Services [online]. 2011 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://otrs.org/>.
 9. PYTEL, Jan; LANDA, Martin. Možnosti systému typu Wiki při správě informačních zdrojů : Sdílení webovského prostoru - systémy typu Wiki při správě informačních zdrojů. In Konference Belcom 2006 [online]. Praha : [s.n.], 2006 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://www.lf1.cuni.cz/sdileni-webovskeho-prostoru---systemy-typu-wiki-pri-sprave-informacnich-zdroju>.
 10. Reusable Learning Objects CETL [online]. 2010 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://www.rlo-cetl.ac.uk/index.php>.
 11. ŠTUKA, Čestmír; ŠTÍPEK, Stanislav; VEJRAŽKA, Martin. Teorie a praxe znovupoužitelných výukových objektů.Sborník Mefanet 2008 [online]. 2008, [cit. 2011-10-24]. Dostupný z WWW: <http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2008/prispevky/36_stuka.pdf>.
 12. WALSH, Jay. Wikimedia Foundation [online]. 2011, 12.1.2011 [cit. 2011-10-24]. Wikipedia Celebrates 10 Years of Free Knowledge. Dostupné z WWW: <http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikipedia_Celebrates_10_Years_of_Free_Knowledge>.
 13. WikiSkripta:Redaktoři. In Wikiskripta [online]. Praha : MEFANET, 21. 8. 2009, stránka naposledy změněna 23. 10. 2011 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://www.wikiskripta.eu/index.php/WikiSkripta:Redaktoři>.