Knihovny a vydavatelé: Válka nebo spolupráce?

Martin Krčál

Abstrakt


Autor se zamýšlí nad postavením knihoven v souvislosti s připravovanou novelou autorského zákona a poukazuje na problémy se zaváděním nových služeb spojených s digitálním prostředím do knihoven. Navrhuje přímou spolupráci vydavatelů s knihovnami a v této souvislosti popisuje svou vizi knihovny jako distribučního kanálu pro vydavatele. Zmiňuje výhody tohoto spojení a také případná rizika.

 

Martin Krčál

Knihovna Fakulty sociálních studií MU

Kabinet Informačních studií a knihovnictví


Klíčová slova


vydavatelé, spolupráce, služby knihoven, inovace, autorský zákon

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-3-9

Full Text:

PDF