Tištěná média v prostředí sociálních sítí

Michal Ischia, Antonín Pavlíček

Abstrakt


Článek je zaměřen na trh tištěných médií, online zpravodajství a sociální média. V úvodu nastiňuje stav v českém mediálním prostředí, kde každým rokem sílí vliv online zpravodajství na úkor tradičních médií, obzvláště novin. V původním průzkumu představuje chování a zvyky uživatelů sociálních sítí. Výzkum pak analyzuje, jak české noviny a magazíny využívají sociální sítě. Na příkladech zahraničních médií jsou ukázány nové přístupy k žurnalistice v sociálních a crowdfundingových sítích. V závěru přináší best practices a doporučení pro komunikací a monitoring v sociálních médiích.

Printed media in social networks environment

Article is focused on print media market, online news and social media. In a brief introduction is explained situation in Czech media environment where influence of online news increase every year to the detriment of traditional media especially newspaper. Original survey presents behaviour and habbits of social networks users. Research then analyzes how Czech newspaper and magazines use social networks. On foreign media examples are demonstrated new attitudes to journalism in social and crowdfunding networks. In last part it brings best practices and some recommendations for communication and monitoring in social media.

 

Michal Ischia

Respekt
Vysoká škola ekonomická v Praze

Antonín Pavlíček

Vysoká škola ekonomická v Praze


Klíčová slova


žurnalistika, Twitter, tisk, sociální sítě, sociální média, Respekt, média, Facebook

https://doi.org/10.5817/ProIn2012-1-7

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

  1. AITAMURTO, Tanja. Spot.Us Case Study Shows Impact of Crowdfunding on Journalism [online]. 17.6.2010 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: <http://www.pbs.org/mediashift/2010/06/spotus-case-study-shows-impact-of-....
  2. Americans Spending More Time Following the News. Pew Research Center [online]. 12.9.2010 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: <http://www.people-press.org/2010/09/12/americans-spending-more-time-foll....
  3. ARTHUR, Charles. Guardian's Facebook app installed by more than 4 million users [online]. 30.11.2011 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: <http://www.guardian.co.uk/media/pda/2011/nov/30/guardian-facebook-app>.
  4. Czech Republic Facebook Statistics. Socialbakers [online]. 2012 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: <http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic>.
  5. JAVŮREK, Adam. Jak česká média pracují s Twitterem a co jim to přináší. Online žurnalistika [online]. 17.12.2008 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: <http://online.zurnalistika.cz/128/jak-ceska-media-pracuji-s-twitterem-a-....
  6. JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, c2006, 308 s. ISBN 978-081-4742-815.
  7. KŘÍŽOVÁ, Kristýna. Zpravodajství se podle Mediareserach i v Čechách ještě více tříští do různých platforem. Marketing & Media [online]. 4.1.2012 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-54343360-zpravodajstvi-se-podle-mediareserach-i-v....
  8. LAVRUSIK, Vadim. The Future of Social Media in Journalism. Mashable [online]. 13.9.2010 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z WWW: <http://mashable.com/2010/09/13/future-social-media-journalism/>.
  9. MESSNER, Marcus, Introduction to Social Media. Prezi [online]. 18.1.2012 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: <http://prezi.com/c-ashbptdepa/introduction-to-social-media/?auth_key=ae5....