Zelená knihovna

Šárka Gachová, Ondřej Lukáš, Sylvie Strýčková

Abstrakt


Cílem výzkumu “Zelená knihovna” bylo zjistit postoje knihoven v oblasti environmentálně šetrného chování. Jsme přesvědčeni, že knihovny, jako instituce se sociální zodpovědností, by měly „zelené“ zásady dodržovat a propagovat i u svých uživatelů.

The Green Library

The aim of the "Green Library" research was find out the opinion of libraries in environmentally friendly behavior. We believe that Libraries, as institutions with social responsibility, should follow the "Green principles" and promote them to their users.

 Šárka Gachová, Ondřej Lukáš, Sylvie Strýčková

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně


Klíčová slova


zelené úřadování, zelená knihovna, úsporná opatření, třídění odpadu, knihovny, kancelářské potřeby, hospodaření s energiemi, environmentálně šetrné chování, dotazníkové šetření

https://doi.org/10.5817/ProIn2012-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu