Erwin Schrödinger: Co je život?

Michal Černý

Abstrakt


Recenze

SCHRÖDINGER, Erwin. Co je život?: Duch a hmota ; K mému životu. Vyd. 1. V Brně: VUTIUM, 2004, 254 s. ISBN 802143175x.


Michal Černý

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně


https://doi.org/10.5817/ProIn2013-1-10

Full Text:

PDF