Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? Vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina

Michal Černý

Abstrakt


Článek je polemickou reakcí na příspěvek Jiřího Stodoly „Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace?“. Reflektuje problematiku vztahu univerzálních a speciálních věd a de Chardinovu pozici v této diskuzi.


What is de Chardin´s Contribution to the Theory of Information? The relation between universal and special sciences in the context of P. T. de Chardin´s theories.

This paper is a polemical polemical reaction on Jiří Stodola’s contribution "What is de Chardin’s contribution to the theory of information?". Reflects the issue of the relationship of universal and special sciences and de Chardin position in this debate.

 

Michal Černý

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

 

Klíčová slova


teorie strun, teorie informace, Teilhard de Chardin, symetrie, přírodní vědy, metodologie, filosofie

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-1-11

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARROW, John. D; NOVOTNÝ, Jan. Teorie všeho : hledání nejhlubšího vysvětlení. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1997. 269 s. ISBN 8020406026.

BLACKMORE, J. Ernst Mach's Vienna 1895-1930: Or Phenomenalism as Philosophy of Science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001, 347 s. ISBN 07-923-7122-4.

ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow [online]. 19.12.2012 [cit. 14.01.2013]. Dostupný z WWW: <http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/802>. ISSN 1804–2406.

Dicke, R. H.: Dirac's Cosmology and Mach's Principle. Nature, 192 (1961), p. 440-441. | DOI 10.1038/192440a0

Dirac, P. A. M.: The Cosmological Constants. Nature, 139 (1937), p. 323. | DOI 10.1038/139323a0

FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002, 435 s. ISBN 8072004212

HORSKÝ, Zdeněk. Kepler v Praze. Praha: Mladá fronta, 1980.

PAVLAS, Petr. Vědeckost Telhardovy hyperfyziky jako otevřená otázka. Teologické texty: časopis pro teologii a službu církve. 2012, č. 4, s. 179-186. ISSN 0862-6944.

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. Vyd. 1. Překlad Jan Sokol. Praha: Vyšehrad, 1990, 264 s. ISBN 80-702-1043-5.