Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace?

Jiří Stodola

Abstrakt


Článek je polemickou reakcí na příspěvek Michala Černého Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace.


What is de Chardin’s contribution to the theory of information?

The article is a polemical reaction on Michal Černý’s contribution A few notes (not only) to the contribution of Chardin to the theory of information.

 

Jiří Stodola

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně


Klíčová slova


teorie informace, teologie, Teilhard de Chardin, přírodní vědy, metodologie, filosofie, evoluce

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-1-12

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOCHEŃSKI, Józef Maria. Slovník filozofických pověr. Vyd. v tomto překladu 3., v Academii 1. Praha: Academia, 2000. ISBN 8020008411.

ČERNÝ, David. Bůh je mrtvý. Když chcete. Mladá fronta DNES, 8.9.2012, s. 32-33. ISSN 1210-1168. Dostupné také z: http://data.idnes.cz/mfdnes/kavarna/pdf/2012/kavarna-20120908.pdf

ČERNÝ, Michal. Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace. ProInflow [online]. 2012, 4(2) [cit. 2013-01-07]. ISSN 1804–2406. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/802

FEYERABEND, Paul K. Rozprava proti metodě. 1. vyd. Praha: AURORA, 2001. ISBN 8072990470.

FLEISSNER, Peter a Wolfgang HOFKIRCHNER. Emergent information: towards a unified information theory. BioSystems. 1996, 38(2-3), 243–248. ISSN 0303-2647.

GOULD, Stephen Jay. Pandin palec: malá tajemství evoluce. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1988.

HILDEBRANT, Dietrich von. Nové náboženství Teilharda de Chardin. Distance [online], 1998, 1(1) [cit. 2013-01-08]. Dostupné z WWW: http://www.distance.cz/rocnik-1998/25-rocnik-1998/1-cislo/863-nove-naboz...

KATOLICKÁ CÍRKEV. Katechismus katolické církve. Vyd. 2. [dopl. a opr.], v KN. 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 8071924881.

KAUFFMAN, Stuart A. Čtvrtý zákon: cesty k obecné biologii. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2004. ISBN 8071856363.

KLAUS, Václav. Kdo zavinil krizi. Týden. 2013, 20(1), 18-22. ISSN 1210-9940.

MACHULA, Tomáš. Le phénomene Teilhard. Distance. 1998, 1(3), 42-52. ISSN 1212-7833.

MAYR, Ernst. Co je evoluce: aktuální pohled na evoluční biologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. ISBN 9788020017543.

OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o estetice divadla a dramatu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. ISBN 9788073251253.

STEINHARDT, Paul J. a Neil TUROK. Bez počátku a konce: nová historie vesmíru. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. ISBN 9788071859673.

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Jak věřím. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997. ISBN 807021208X.

TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN 8070210435.