Návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti studenta MU

Alžběta Lukšů, Adéla Kereková, Martina Antlová, Emil Budín

Abstrakt


Standard minimální počítačové gramotnosti studenta MU byl vypracován na základě uznávaných definic, standardů a certifikačních programů používaných v Evropě a Spojených státech. Bere však v úvahu specifika prostředí Masarykovy univerzity a potřeby cílové skupiny, kterou tvoří 44 tisíc studentů všech oborů, typů a forem studia MU. Definovány byly základní tématické okruhy stávajících obecných standardů počítačové gramotnosti, které byly s využitím znalosti prostředí MU transformovány na základní tématické okruhy nově vytvářeného standardu a připravovaného e-learningového kurzu minimální počítačové gramotnosti.


Draft Minimum Computer Literacy Standard for Masaryk University Students

The minimum computer literacy standard for Masaryk University (MU) students was worked out on the basis of acknowledged definitions, standards and certification schemes used in Europe and the U.S. However, it took into account MU specifics, as well as the needs of the target audience, i.e. 44 thousand MU students of all fields, types and forms of study. Principal subject matters of existing general computer literacy standards were defined and, using authors' knowledge of the MU milieu, transformed into principal subject matters of the newly developed standard and an e-learning course of minimum computer literacy which is under preparation at the moment.

 

Alžběta Lukšů, Adéla Kereková, Martina Antlová, Emil Budín

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

 

 

Klíčová slova


studenti, Standard, počítačová gramotnost, Masarykova univerzita, Informační gramotnost, digitální gramotnost

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-1-8

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 1. ALA-MUTKA, Kirsti. JOINT RESEARCH CENTRE OF THE EUROPEAN COMMISSION. <i>Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding</i>. Luxembourg, 2011. Dostupné z: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC67075_TN.pdf
 2. Being fluent with information technology. Washington, DC: National Academy Press, 1999, 112 p. ISBN 03-090-6399-X. Dostupné z: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=6482
 3. Digital Competence: Identification and European-wide validation of its key components for all levels of learners (DIGCOMP). Official website of the European Union [online]. 2012 [cit. 2012-10-20]. Dostupné z: http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html
 4. Digital Literacy Standard Curriculum Version 3. MICROSOFT CORPORATION. Digital Literacy Standard [online]. 2011 [cit. 2012-10-22]. Dostupné z: http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/p...
 5. ECDL [online]. 1999-2012 [cit. 2012-10-20]. Dostupné z: http://www.ecdl.cz/index.php
 6. Edu-learning [online]. 2007 [cit. 2012-10-25]. Dostupné z: http://www.edu-learning.cz/
 7. FERRARI, Anusca. Joint Research Centre of the European Commission. Digital Competence in Practice: An analysis of Frameworks. Luxembourg, 2012. Dostupné z: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf
 8. IC3 (certification). Wikipedia, the free encyclopedia [online]. 2012 [cit. 2012-10-20]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/IC3_(certification)
 9. ISkills Assessment: About the Product. ETS Home [online]. 2012 [cit. 2012-10-20]. Dostupné z: http://www.ets.org/iskills/about/
 10. KATZ, Irvin R. Testing Information Literacy in Digital Environments: ETS’s iSkills Assessment. Information technology and libraries. 2007, č. 3. ISSN 0730-9295. Dostupné z: http://www.ala.org/lita/ital/sites/ala.org.lita.ital/files/content/26/3/...
 11. Microsoft Office Specialist Certification. Microsoft Technology Training and Certification [online]. 2012 [cit. 2012-10-25]. Dostupné z: http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mos.aspx#certifica...
 12. MICROSOFT CORPORATION. Digital Literacy Home [online]. 2012 [cit. 2012-10-22]. Dostupné z: http://www.microsoft.com/About/CorporateCitizenship/Citizenship/giving/p...
 13. NETS For Students. International Society for Technology in Education [online]. 2012 [cit. 2012-10-25]. Dostupné z: http://www.iste.org/standards
 14. NETS Standards. International Society for Technology in Education [online]. 2012 [cit. 2012-10-25]. Dostupné z: http://www.iste.org/standards
 15. Obecně o ECDL. Česká společnost pro kybernetiku [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://www.cski.cz/main.php?id=01.05.02.01
 16. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Digitální agenda pro Evropu. EurLex [online]. 2010 [cit. 2012-10-19]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:REV1...
 17. Sylaby programu ECDL Core. ECDL [online]. 1999-2012 [cit. 2012-10-20]. Dostupné z: http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php
 18. Základní informace. Gopas počítačová škola [online]. 2012 [cit. 2012-10-25]. Dostupné z: http://gopas.cz/Certifikace/MOS/Zakladni-informace.aspx
 19. Zounek, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 4 [cit. 2012-12-07]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/pohled-do-studentovy-dilny-aneb-jak-vysokoskolsti-s.... ISSN 1802-9736.