Digital footprints

Tony Fish

Abstrakt


Překlad prezentuje kapitolu z e-knihy My Digital Footprint od Tonyho Fishe, která je volně k přečtení v angličtině na internetu. Kniha představuje definici digitálních stop, která pokrývá zachycení, uchování, analýzu a hodnotu, bere v úvahu také sociální vliv a vliv třetí strany na naši digitální stopu. Vybraná kapitola vysvětluje myšlenku Mé digitální stopy, proces jejího budování, vstupy a výstupy a smyčku zpětné vazby, kterou se celý proces řídí. Zmínka je také o paradoxu soukromí a koncept využívání kolektivní inteligence.

Překlad Jaroslava Žgáničová

Kapitola Digitální stopy je převzata z knihy My Digital Footprint, která je volně dostupná na internetu na adrese: http://31.222.183.71/footprint-ugc/. Tento překlad podléhá Creative Commons "Uveďte autora, neužívejte komerčně".


 


Klíčová slova


soukromí na internetu, kyberprostor, kolektivní inteligence, Internet, Digitální stopy, definice

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-1-9

Full Text:

PDF