Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání

Miroslava Brázdová, Iva Zadražilová

Abstrakt


Článek s názvem Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání se zabývá fenoménem transgramotnosti, který zatím nebyl v českém prostředí řešen. Na začátku definuje, co to transgramotnost je, porovnává ji s gramotností a rozebírá skutečnosti, které měly vliv na její vznik. Stěžejní kapitola se zabývá vztahem transgramotnosti a dalších specifických gramotností (jako je počítačová, digitální a informační). Na závěr je rozebrán vztah transgramotnosti a vzdělávání, transgramotnosti a knihoven a také jsou uvedeny praktické příklady.


Transliteracy : New Perspective of Information Education

Paper Transliteracy: new perspective of information education is focused on phenomenon of transliteracy, which was not yet solved in Czech environment. In the begining, transliteracy is defined, along with description of facts leading to its origin. The main chapter is dealing with relation of transliteracy and other literacies (computer, digital and informational). Educational side of transliteracy, libraries and transliteracy, along with practical examples is described in the final chapter.


Miroslava Brázdová, Iva Zadražilová

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v BrněKlíčová slova


vzdělávání, transgramotnost, počítačová gramotnost, knihovny, informační vzdělávání, Informační gramotnost, gramotnost, funkční gramotnost

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-2-13

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu