Vyučovací metody na vysoké škole

Michal Černý

Abstrakt


Recenze

ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 281 s. ISBN 978-80-247-4152-9.


Michal Černý

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně


Klíčová slova


vzdělávání, terciární vzdělávání, recenze, metody

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-2-15

Full Text:

PDF