Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu

Michal Černý, Dagmar Chytková

Abstrakt


Myšlenkové mapy se stávají běžným nástrojem pro zápis myšlenek a informací. Článek se věnuje aplikacím na tvorbu myšlenkových map v tabletech. Aplikace prošly heuristickou analýzou a byla vytvořena tabulka se zkoumanými parametry. Součástí článku je popis jednotlivých aplikací a doporučení několika aplikací vybraným cílovým skupinám.

Heuristic analysis of applications for mind mapping on tablets

Mind maps are becoming a common tool for organize ideas and information. The article deals with applications for tablets. There are some parameters for testing by heuristic analysis, description of each applications and some recommendations of some applications for selected persons.

Michal Černý, Dagmar Chytková

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

 

Klíčová slova


tablet, myšlenková mapa, heuristická analýza, aplikace

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-2-16

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu