Edventure design model: praktické využití konceptu PLE

František Dalecký

Abstrakt


Předkládaný text se zabývá praktickým uchopením konceptu osobního vzdělávacího prostředí prostřednictvím Edventure design modelu. Ten je jedním z výsledků práce projektového týmu Edventure, přičemž vznikl jako nástroj pro návrh a řízení vzdělávání. Práce se zabývá teoretickým ukotvením modelu a vysvětluje jeho jednotlivé části a spojitost s teorií konektivismu, v rámci níž zaujímá koncept osobního vzdělávacího prostředí zásadní význam. Text rovněž poskytuje stručný návod a metodiku v podobě praktické aplikace, která ukazuje, jakým způsobem koncept PLE (personal learning environment) a Edventure design model prakticky využít v rámci sebe-řízeného vzdělávání. 


Edventure design model: practical use of the PLE concept

The following text deals with a practical approach to the concept of personal learning environment (PLE) using Edventure design model. Edventure design model is one of the results of work, created by Edventure project team and was developed as a tool for design and management of self-directed learning. This work describes a theoretical background of the model and its particular parts and its relationship with theory of connectivism, where the PLE concept plays a major role. This work also introduces a brief manual and methodology in a form of practical application, which demonstrates a practical use of PLE and Edventure design model within self-directed learning.


František Dalecký

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně


Klíčová slova


sebe-řízené vzdělávání, osobní vzdělávací prostředí, konektivismus, edventure design model

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu