Výzkum vybavenosti a využívání technologií QR a NFC studenty Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity

Tomáš Bouda, Filip Šelong, Radomír Šuhej

Abstrakt


Cílem článku je představit výsledky kvantitativního výzkumu, který šetří úroveň rozšíření QR a NFC technologií mezi studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Součástí výzkumu je také zmapování potřebných znalostí, které jsou k využívání těchto nových technologií nutné. Jedinečnost výzkumu spočívá v úzkém zaměření na studenty Filozofické fakulty a jejich potřeby a možnosti. Článek prezentuje související výzkumy týkající se QR a NFC technologie, popisuje použitou výzkumnou metodologii, obsahuje interpretaci výsledků a otevírá diskusi ohledně možnosti dalších výzkumů.


Tomáš Bouda

Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Filip Šelong, Radomír Šuhej

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v BrněKlíčová slova


QR, NFC, mobilní technologie, kvantitativní výzkum, informační technologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, chytrý telefon

https://doi.org/10.5817/ProIn2013-2-7

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu