Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání

Michal Černý

Abstrakt


Článek se věnuje problematice paradoxů z hlediska jejich přínosnosti pro poznání či výpovědí o světě. Zvláštní důraz je přitom kladen na paradoxy matematické a fyzikální, které se ukazují býti dobrým katalyzátorem změn myšlenkového paradigmatu. Paradox tak není něčím skutečně nesmyslným, ale ukazuje cestu k poznání, vede k novým přístupům k řešení vybraného problému.

 

Michal Černý

Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Klíčová slova


informace, paradox, věda, EPR, fyzika, Bertrand Rusell, Kurt Gödel

https://doi.org/10.5817/ProIn2014-2-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 • ASSIS, A. K. T. On Hubble's law of redshift, Olbers' paradox and the cosmic background radiation. Apeiron, 1992, 12: 10-16

 • COFFA, J. Alberto. The humble origins of Russell's paradox. Russell: the Journal of Bertrand Russell Studies, 1979, 99.1: 5.

 • FINE, Arthur. The Einstein-Podolsky-Rosen Argument in Quantum Theory. The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. 2012 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/entries/qt-epr/

 • HARRISON, Edward. Darkness at night: A riddle of the universe. Harvard University Press, 1987.

 • HOUSER, Pavel. Proč celá noční obloha nezáří?. OSEL [online]. 2007 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://www.osel.cz/index.php?clanek=2598

 • CHAITIN, Gregory J. The berry paradox. In: Complex Systems and Binary Networks. Springer Berlin Heidelberg, 1995. p. 23-31.

 • RACLAVSKÝ, Jiří. Řešení Grellingova heterologického paradoxu. Organon F, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16, č. 5, s. 134-148. ISSN 1335-0668.

 • SALMON, Wesley C. (ed.). Zeno&s paradoxes. Hackett Publishing Company Incorporated, 1970.

 • SVRŠEK, Jiří. Determinismus a koncepce mnoha světů. Natura. 1999, č. 9. Dostupné z: http://natura.baf.cz/natura/1999/9/9909-9.html

 • ŠVANDOVÁ, Blažena. Cesty paradoxu s úvodní esejí Willarda Van Ormana Quina. 1. vyd. v Brně: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, c2002, 262 s. ISBN 8021028629.

 • This Month in Physics History - Einstein's Biggest Blunder. EDITOR: ALAN CHODOS. APS News [online]. 2005 [cit. 2013-12-31]. Dostupné z: http://www.aps.org/publications/apsnews/200507/history.cfm

 • WESSON, Paul S. Olbers's paradox and the spectral intensity of the extragalactic background light. The Astrophysical Journal. 1991, vol. 367, s. 399-. DOI: 10.1086/169638. Dostupné z: http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/169638. | DOI 10.1086/169638

 • WHITEHEAD, Alfred North; RUSSELL, Bertrand. Principia Mathematica. Cambridge University Press, 1962.