Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího rozvoje

Soňa Fryščáková

Abstrakt


Jádro Evropské unie je tvořeno jednotlivými institucemi. Tyto instituce mají své knihovny, které se výrazným způsobem podílí na tvorbě informační politiky Evropské unie. V příspěvku představuji knihovny pěti institucí Evropské unie (Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Soudní dvůr Evropské unie, Evropský účetní dvůr). Popisuji jejich význam a funkci v rámci instituce, jejich služby a možnosti přístupu pro uživatele. Na příkladu Ústřední knihovny Evropské komise demonstruji, že knihovna plní svůj účel a řídí síť knihoven Evropské komise, ale jednotlivé knihovny v této síti nepracují jednotným způsobem a příliš nespolupracují. Neexistuje žádná společná a centralizovaná informační strategie a politika informačních zdrojů. Chybí jednotná a společná pravidla i postupy pro práci a fungování knihoven. Spolupráce mezi knihovnami jednotlivých institucí Evropské unie není o moc lepší. Pravděpodobně jediná forma spolupráce mezi těmito knihovnami je seskupení knihoven evropských institucí - Eurolib - v rámci něhož spolu navzájem komunikují a společně podporují širší vědomí o Evropě a jejích problémech. V závěru příspěvku se pokusím navrhnout možnosti, jak tuto situaci řešit.


Soňa Fryščáková

Ústav informačních studií a knihovnictví
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
U Kříže 8
158 00 Praha 5-JinoniceKlíčová slova


informační politika EU, knihovnictví EU, knihovny institucí EU, Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Soudní dvůr EU, Evropský Účetní dvůr, Eurolib

https://doi.org/10.5817/ProIn2014-2-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 • BENOIT, Catherine. Central Library of European Commission [online]. E-mail - příjemce Soňa Fryščáková. 20.8.2014 [přečteno 20.8.2014]. Napsáno anglicky.
 • BLAKEMORE, Michael. HALL, John, WILSON, Frank. External Evaluation of the Central Library of the European Commission: final report. Birmingham: ECOTEC, 2009. 220 s. Dostupné z: http://ec.europa.eu/libraries/whoarewe/eac03_2014_annex_6_2.pdf
 • BLANCO DELICADO, José. European Economic and Social Committee Library [online]. E-mail - příjemce Soňa Fryščáková. 12.8.2014 [přečteno 14.8.2014]. Napsáno anglicky.
 • CDJ - Court of Justice of the European Union. EUROLIB. Eurolib [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://www.eurolibnet.eu/3/72/&for=show&tid=7908
 • CEDEFOP. EU grey literature: long-term preservation, access, and discovery [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012 [cit. 2014-10-17]. ISBN 978-928-9611-329. Dostupné z: http://bookshop.europa.eu/en/eu-grey-literature-pbTIBA12002/
 • Central Library. EUROPEAN COMMISSION. Europa [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm
 • Council of the European Union. EUROLIB. Eurolib [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://www.eurolibnet.eu/3/72/&for=show&tid=7927
 • ECA - European Court of Auditors. EUROLIB. Eurolib [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://www.eurolibnet.eu/3/72/&for=show&tid=7914
 • EC CENTRAL LIBRARY. ECLAS: European Commission Libraries Catalogue [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eclas/F
 • Eurolib [online]. Eurolibnet.eu, c2001-2014 [cit. 2014-08-30]. Zpřístupněno anglicky. Dostupné z WWW: http://www.eurolibnet.eu/3/26/.
 • European Commission. Central Library: activity report 2013. Luxembourg : Office for official publications of the European Communities, 2013. 19 s. Napsáno anglicky.
 • European Parliament. From Shelves to Databases. Brussels : PDC, 1999. 51 s.
 • European Parliamentary Research Service [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://epthinktank.eu/
 • European Parliamentary Research Service. EUROLIB. Eurolib [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://www.eurolibnet.eu/3/72/&for=show&tid=7917
 • FINER, Karin. European Parliament Research Service [online]. E-mail - příjemce Soňa Fryščáková. 13.8.2014 [přečteno 14.8.2014]. Napsáno anglicky.
 • GENERAL SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Central Library [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://councillibrary.wordpress.com/
 • HANUŠOVÁ, Soňa. Místo a funkce Ústřední knihovny Evropské komise v rámci informační politiky Evropské unie. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví, 2006. 109 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jitka Hradilová.
 • Introducing the Central Library of the General Secretariat of the Council of the European Union and of the European Council. In: LLRX: law and technology resources for legal proffesionals [online]. 1996-2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://www.llrx.com/features/europeanunioncentrallibrary.htm
 • Knihovna. SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE. Soudní dvůr Evropské unie [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7058/bibliotheque
 • Library. EUROPEAN COURT OF AUDITORS. European Court of Auditors: Guardians of the EU's finances [online]. 2014 [cit. 2014-10-17]. Dostupné z: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/LibraryArchives.aspx
 • MARZOCCHI, Carlo. Central and Language Library of the Council of the European Union [online]. E-mail - příjemce Soňa Fryščáková. 26.8.2014 [přečteno 26.8.2014]. Napsáno anglicky.
 • MERLO, Vittorio. Library of the Court of Justice of the European Union [online]. E-mail - příjemce Soňa Fryščáková. 23.9.2014 [přečteno 23.9.2014]. Napsáno anglicky.
 • PROBST, Sabine. Library of the European Court of Auditors [online]. E-mail - příjemce Soňa Fryščáková. 8.9.2014 [přečteno 17.9.2014]. Napsáno anglicky.