The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution)

Marek Timko

Abstrakt


In this paper, the author pursues an analysis and interpretation of the concept of information from the perspective of evolutionary ontology in connection with the ambition of information science (and philosophy of information) to create a so-called unified theory of information. He draws attention to the problem of Capurro’s information trilemma, which is unsolvable in the context of traditional approaches to information in information science, or leads to various paradoxes. Hence, the author suggests an evolutionary-ontological solution to this problem based on the definition of information as an evolving (ontically creative) process.

 

Marek Timko

Slezská univerzita v Opavě
Ústav bohemistiky a knihovnictví
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava

 

Článek je v angličtině.


Klíčová slova


Unified theory of information; Capurro’s information trilemma; evolutionary ontology; information; structural and semantic aspect of information

https://doi.org/10.5817/ProIn2014-2-6

Full Text:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 • CAPURRO, Rafael, Peter FLEISSNER a HOFKIRCHNER, Wolfgang. Is a Unified Theory of Information Feasible? A Trialogue. In The quest for a unified theory of information: proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1999, s. 9 –30. ISBN 905700531X.
 • CEJPEK, Jiří. Co je to informační věda: stručný nástin. I'93. 1993, 35(3). ISSN 0862-9382.
 • CEJPEK, Jiří. Vymezení oboru knihovnictví a informační věda pro potřeby dalšího rozvoje TDKIV. Národní knihovna. 2003, 14(4), s. 229–233. ISSN 1214-0678.
 • DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Dotisk 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 320 s. ISBN 80-204-0730-8.
 • ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání. Brno: Doplněk, 2012. 250 s. ISBN 978-80-7239-298-8.
 • ŠMAJS, Josef. Drama evoluce: fragment evoluční ontologie. Praha: Hynek, 2000. 188 s. ISBN 80-86202-77-1.
 • ŠMAJS, Josef. Filosofie – obrat k Zemi: evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Praha: Academia, 2008. 432 s. ISBN 978-80-200-1639-3.
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. 3. (upravené a rozšířené) vyd. Brno: Host, 2011. 272 s. ISBN978-80-7294-458-3.
 • ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. ISBN 80-210-3871-3.
 • ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 399 s. ISBN 80-210-3038-0.
 • TIMKO, Marek. Evolúcia – informácia – skutočnosť. (Evolučno-ontologická perspektíva) Brno, 2009. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/162688/ff_d/Timko_Dizertacna_praca.pdf. Disertační práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Vedoucí práce prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
 • TIMKO, Marek. Návrh evolučně ontologického řešení Capurrova informačního trilematu. In TIMKO, Marek, Vratislav MOUDR a Bohuslav BINKA (eds.). Evoluční ontologie a společenské vědy: sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6929-9.
 • WERSIG, Gernot a Ulrich NEVELING. The phenomena of interest to Information Science. The information sciencist. 1975, 9(4). s. 139. ISSN 0020-0263.
 • WIENER, Norbert. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. 2nd revised ed. New York: M. I. T. Press, 1961. 219 s. ISBN 978-0-262-73009-9.