Otevřený přístup k vědeckým publikacím ve zdravotnictví: Vytváření osobních archívů odborných publikací v Národní lékařské knihovně

Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Abstrakt


Národní lékařská knihovna (NLK) je veřejnou specializovanou knihovnou, zajišťující získávání, zpracování důvěryhodných zdravotnických informačních zdrojů, které zpřístupňuje prostřednictvím knihovnicko-informačních služeb odborné i laické veřejnosti. Buduje databázi Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ), která zachycuje odbornou literaturu z oblasti medicíny a zdravotnictví publikovanou českými autory v českých i zahraničních časopisech od roku 1947, a na niž navazuje Digitální knihovna NLK, systém pro dlouhodobé uchování a zpřístupnění plných textů odborné zdravotnické literatury v elektronické podobě.

V předkládané práci autoři postihují vývoj řešení systému osobních archivů na národní úrovni v oblasti zdravotnictví.

NLK spolupracuje s Interní grantovou agenturou MZ ČR (IGA MZ ČR) s cílem uchovávat a zpřístupňovat závěrečné zprávy grantových projektů. Archiv zpráv obsahuje cca 4600 dokumentů z let 1991 – 2012. V letech 2011-13 bylo v rámci projektu IGA NT/12345 - 3  „Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů“ přistoupeno k digitalizaci více jak 2500 zpráv. Portál Medvik zpřístupňující BMČ a Digitální knihovnu byl obohacen o nové funkce, které usnadňují přístup nejen ke zprávám, ale i k jejich publikačním výstupům.  U záznamů  BMČ se díky propojení s externími systémy zobrazují např. údaje o citovanosti zahraničních článků ve Web of Science či Scopus.

Rychlý a pohodlný přístup k publikacím umožňují otevřené repozitáře, ve kterých mohou sami autoři, v souladu s autorskými právy, elektronicky ukládat publikované práce. Budování repozitářů je jednou z cest, jak podporovat světový trend otevřeného přístupu k publikacím.  V Digitální knihovně NLK je od roku 2014 možné ukládání elektronických verzí publikovaných prací samotnými autory. Autorům se tak nabízí nejen možnost vytvoření osobního archivu vlastní publikační činnosti, ale také splnit autoarchivační povinnost vyžadovanou poskytovatelem finanční podpory.

 

Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Národní lékařská knihovna
Sokolská 54 
121 32 Praha 2


Klíčová slova


otevřený přístup; autoarchivace; digitální knihovny; digitalizace; osobní bibliografie; publikační činnost; citační manažery; podpora výzkumu; medicína; zdravotnictví

https://doi.org/10.5817/ProIn2015-1-2

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu