Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven

Jakub Fryš, Alena Chodounská, Petr Kalíšek, Martin Krčál

Abstrakt


Článek mapuje systémy pro analýzu a srovnávání dat akademických knihoven. Na základě rešerše v odborných databázích a online zdrojích autoři identifikovali a popsali celkem 24 systémů. Hlavním kritériem pro zařazení do seznamu byla možnost vzájemného srovnávání dat napříč knihovnami, sloužících institucím terciálního vzdělávání. Výzkum byl omezen na aktivní systémy využívané zejména v Evropě, USA, Austrálii a na Novém Zélandu. V tabulce, která je součástí přílohy, lze nalézt základní údaje o jednotlivých projektech. Systémy byly rozděleny do tří kategorií – roční statistické výkazy, benchmarking kvantitativních dat a benchmarking uživatelské spokojenosti. Tyto kategorie byly blíže charakterizovány. Přehled vznikl jako výstup z předmětu Výzkumný seminář v Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

 

Jakub Fryš, Alena Chodounská, Petr Kalíšek, Martin Krčál

Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Klíčová slova


akademické knihovny; benchmarking; benchmarkingové systémy; knihovní statistiky; měření výkonnosti; srovnávání dat

https://doi.org/10.5817/ProIn2015-1-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu