Citační analýza časopisu ProInflow

Dana Tomančáková

Abstrakt


Článek se zabývá výzkumem provedeným v rámci bakalářské práce, a to citační analýzou časopisu ProInflow. V úvodní části jsou definovány metody výzkumu, práce s daty a výzkumné otázky. Dále jsou pak uvedeny jednotlivé výsledky vyplývající z provedeného kvantitativního výzkumu. Jsou uvedeni nejcitovanější autoři, časopisy a knihy, také je provedeno srovnání stáří citovaných dokumentů a analyzovány další citační zvyklosti autorů publikujících v ProInflow.

 

Dana Tomančáková

Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Klíčová slova


citační analýza; ProInflow; kvantitativní výzkum; citace; publikace; odborné časopisy

https://doi.org/10.5817/ProIn2015-2-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. 2009 - 2014 [cit. 2015-10-08]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/

SWAIN, Chandrakanta, Dillip K. SWAIN a Bijayalaxmi RAUTARAY. Bibliometric analysis of Library Review from 2007 to 2011. Library Review [online]. 2013, roč. 62, 8/9, s. 602-618 [cit. 2015-08-31]. DOI: 10.1108/LR-02-2013-0012. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/LR-02-2013-0012

ŠVEJDA, Jan. Citační analýza. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2003 [cit. 2015-08-31]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000347&local_base=KTD

TOMANČÁKOVÁ, Dana. Citační analýza časopisu ProInflow. Brno, 2015. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Martin Krčál, DiS.

VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Úvod do scientometrie [online]. Praha, 2008 [cit. 2015-08-31]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/vavrikova-lucie/vavrikova_1.pdf/view. Studijní texty.