Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN

Ladislav Cubr, Iveta Lodrová, Martin Řehánek, Zdeněk Vašek

Abstrakt


Studie se zabývá identifikačními systémy zemí EU založenými na standardu URN:NBN. Pro analýzu byly zvoleny systémy ve Finsku, Itálii, Nizozemsku a v Německu (německý systém poskytuje služby i pro Rakousko a Švýcarsko). Analýze jsou podrobena jednotlivá technická řešení a národní odlišnosti jednotlivých modelů implementace standardu URN:NBN. Studie v úvodu přináší přehled identifikačních systému pro digitální dokumenty a podrobně popisuje standard URN:NBN. V hlavní části studie pak jsou na základě zvolených kategorií (objekt identifikace, účastníci systému, model syntaxe a pravidla používání) porovnávány jednotlivé národní identifikační systémy s implementací identifikačního systému ČIDLO (systém pro URN:NBN v ČR). Cílem studie je poukázat na možnosti a omezení identifikačního systému využívajícího URN:NBN a především na jeho roli v procesech dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování digitálních dokumentů z oblasti národního kulturního dědictví.

 

Ladislav Cubr, Iveta Lodrová, Martin Řehánek, Zdeněk Vašek

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
Praha 1

 

Realizováno v rámci institucionálního výzkumu Národní knihovny České republiky financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.Klíčová slova


RFC 3188; URN:NBN; resolver; perzistentní identifikátory; digitální dokumenty; systémy identifikace; Česká republika; Finsko; Itálie; Německo; Nizozemí

https://doi.org/10.5817/ProIn2016-1-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ackermann, Uta, Berner, Christiane, Elbert, Natalie et al. 2012. Policy for issuing URNs in the urn:nbn:de namespace [online]. Version 1.0. Leipzig; Frankfurt am Main: Deutsche Nationalbibliothek, 2015, Last updated: 29 November 2012 [cit. 2015-08-28]. Dostupné z: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101-2013121001.

Altenhoener, Reinhard, Boulderstone, Richard, Steenbakkers, Johan et al. 2007. CENL Task Force on Persistent Identifiers: Report 2007 [online]. Frankfurt am Main: CENL, 2007 [cit. 2010-05-01]. Dostupné z: http://web3.nlib.ee/cenl/docs/CENL_Taskforce_PI_Report_2006.pdf.

Bellini, Emanuele, Bergamin, Giovanni, Messina, Maurizio et al. 2014. NBN:IT The Italian trusted persistent identifier infrastructure. International Journal of Knowledge and Learning [online]. 2014, vol. 9, no. 4, p. 1-17 [cit. 2015-07-20]. ISSN 1741-1017. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1504/IJKL.2014.069536.

Bellini, Emanuele, Cirinnà, Chiara, Lunghi, Maurizio et al. 2010. Persistent identifier distributed system for digital libraries. International Cataloging & Bibliographic Control [online]. 2010, vol. 39, issue 2, p. 30-36 [cit. 2015-07-20]. ISSN 1011-8829. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/.

Bellini, Emanuele, Cirinnà, Chiara, Lunghi, Maurizio et al. 2012. Il progetto National Bibliography Number Italia (NBN:IT): Un identificatore persistente a supporto del deposito legale nazionale delle risorse digitali. JLIS.it [online]. 2012, Vol. 3, no. 1 [cit. 2015-07-20]. urn:nbn:it:unifi-3866. ISSN 2038-1026. Dostupné z: http://leo.cineca.it/index.php/jlis/article/view/4789.

Bellini, Emanuele, Cirinna, Chiara, Lunghi, Maurizio. 2008. Persistent identifiers for cultural heritage [online]. Glasgow: DigitalPreservationEurope (DPE), 2008 [cit. 2012-05-30].

Bellini, Emanuele. 2015. NBN info [online]. Message to: Iveta LODROVÁ. 2015-01-16 [cit. 2015-06-20]. Osobní komunikace.

Cubr, Ladislav, Vašek, Zdeněk. 2013. Identifikátory digitálních dokumentů se zaměřením na systém URN:NBN v ČR. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2013, roč. 65, č. 6 [cit. 2016-04-12]. ISSN 1805-4064. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/6-2013/identifikatory-digitalnich-dokumentu-se-zamerenim-na-system-urn-nbn-v-cr-113-1484.htm.

De Bruin, Rob. 2015. URN:NBN policies in the Netherlands [online]. Message to: Ladislav CUBR. 2015-07-10 [cit. 2015-07-15]. Osobní komunikace.

Finsko. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2014. National Digital Library of Finland standard portfolio. In The National Digital Library [online]. 27.10.2014, 14 s. [cit. 2015-06-10]. Dostupné z: http://www.kdk.fi/images/tiedostot/NDL_standardportfolio27_10_2014.pdf.

Hakala, Juha. (2001a, květen). Popis dokumentů a přístup k nim – nové výzvy. CASLIN 2001, Beroun, Česká republika. Dostupné z: http://old.stk.cz/hakala.pdf.

Hakala, Juha. 2001b. Using national bibliography numbers as Uniform Resource Names [online]. 2001 [cit. 2015-07-15]. Internetový standard RFC 3188. Dostupné z: https://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt.

ISO 14721:2012. Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model. Geneva: International Organization for Standardization, 2012 (česky ČSN ISO 14721. Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 111 s. Třídící znak 319620.

ISO 26324:2012. Information and documentation: Digital object identifier system. Geneva: International Organization for Standardization, 2012.

ISO 2108:2005. Information and documentation: International standard book number (ISBN). Geneva: International Organization for Standardization, 2005.

ISO 3297:2007. Information and documentation: International standard seriál number (ISSN). Geneva: International Organization for Standardization, 2007.

Kahn, Robert, Wilensky, Robert. 2006. A Framework for Distributed Digital Object Services. International Journal on Digital Libraries. 2006, Vol. 6, Issue 2, s. 115-123 [cit. 2015-07-15]. ISSN 1432-1300. Dostupné z: https://www.doi.org/topics/2006_05_02_Kahn_Framework.pdf.

Kansalliskirjasto. 2007. URN - Uniform Resource Name. In The National Library of Finland [online]. 2007 [cit. 2015-06-10] Dostupné z: http://www.nationallibrary.fi/publishers/urn.html.

Karvonen, Minna. 2015. The National Digital Library [online]. Message to: Iveta LODROVÁ. 2015-01-22 [cit. 2015-06-10]. Osobní komunikace.

Keskitalo, Esa-Pekka. 2015. URN:NBN [online]. Message to: Iveta LODROVÁ. 2015-06-10 [cit. 2015-06-20]. Osobní komunikace.

Nestor working group long-term preservation standards. 2009. Catalogue of criteria for assessing the trustworthiness of PI systems: Draft for public comment [online]. Göttingen: Niedersächsische Staats und Universitätsbibliothek, 2009 [cit. 2015-09-01]. um:nbn:de:0008-20080710227. Dostupné z:

http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_13_en.pdf.

Pietarilla, Janne. 2015. URN: components of system [online]. Message to: Iveta LODROVÁ. 2015-07-22 [cit. 2015-07-23]. Osobní komunikace.

PILIN project (Persistent Identifier Linking Infrastructure): project closure report. Victoria (Austrálie): Monash University, 2007 [cit. 2015-05-14]. 102 s.

Pistorius, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. 280 s. ISBN 978-80-87053-50-8.

Piščanc, Jordan. (2013, červen). National Bibliography Number Italia (NBN:IT) Project: A persistent identifier supporting national legal deposit for digital resources [online]. CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI8), University of Geneva. Dostupné z: https://indico.cern.ch/event/211600/session/7/contribution/42.

Řehánek, Martin. 2012. Identifikátory URN:NBN v prostředí českých knihoven a systém pro jejich správu. Brno, 2012. Diplomová práce (Mgr). Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/143357/fi_m/.

Řehánek, Martin. 2015. Softwarové nástroje pro podporu URN:NBN ve vybraných evropských zemích. 23.2.2015 [cit. 2015-05-15]. Interní studie.

Schweizerische Nationalbibliothek. 2014. e-Helvetica: URN-Handbuch: Zusammengetragen und erstellt durch die URN-Koordinationsstelle der Schweizerischen Nationalbibliothek. Update April 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://www.dnb.de/EN/Service/DigitaleDienste/URNService/urnservice_node.html.

Vašek, Zdeněk, Cubr, Ladislav a kol. 2014. Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátoru digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN [online]. Praha, 2014, 87 s. [cit. 2016-04-12]. urn:nbn:cz:nk-0027gj. Dostupné z: http://www.ndk.cz/archivace/Metodika_URNNBN_final_2.1a.pdf.

Voigt, Rita. 2007. Persistent identifiers and finnish institutional repositories. In SlidePlayer [online]. Helsinki University of Technology, 2007 [cit. 2015-06-10]. Dostupné z: http://slideplayer.biz/slide/2651721/.