Mapování kurikula: vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně

Michal Lorenz

Abstrakt


Příspěvek se věnuje vývoji kurikula a typům transformací, kterými prochází. Vývoj kurikula je zachycen procesem mapování kurikula. Nástrojem vizualizace jsou stínované Vennovy diagramy. Mapován je studijní program Informační studia a knihovnictví (KISK) na Masarykově univerzitě v Brně v celém rozsahu své existence zachycené v šesti různých vývojových fázích. Cílem je zobrazit profil studia z perspektivy profesní identity studijního oboru v historickém vývoji. Výsledky studie ukazují na posun profilu studia z domény knihovnické do domény informační se zaměřením na interdisciplinaritu. Profil kurikula Informačních studií a knihovnictví v Brně odpovídá koncepci informačního oboru prosazované hnutím i-škol.

 

Michal Lorenz

Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Klíčová slova


vývoj kurikula, mapování kurikula, profil studia, profesní identita, Vennovy diagram

https://doi.org/10.5817/ProIn2016-1-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Introduction to Information Science. London: Facet publishing, 2012, 351 s. ISBN 978-1-85604-810-1.

BRONSTEIN, Jenny. Current trends in library and information studies curricula around the world. Journal of Information, Communication and Ethics in Society [online]. 2007, 5(2/3), 59-78 [cit. 2016-02-03]. ISSN 1477-996x. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14779960710837579

BURKE, Peter. Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2007, 304. ISBN 978-80-246-1319-2.

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informační vědy. 2. přepracované vyd. Praha: Karolinum, 2005, 233. ISBN 80-246-1037-X.

DAVIS, Charles H. a James E. RUSH. Guide to Information Science. Westport: Greenwood, 1979, 305. ISBN 0-313-20982-0.

DURRANCE, Joan. C. Competition or Convergence? Library and Information Science Education at a Critical Crossroad. Advances in Librarianship. 2004, 28, 171–198. ISSN 0065-2830.

EISENBERG, Michael. Microcomputer-Based Curriculum Mapping: A Data Management Approach. Paper Presented at the Mid-Year Meeting of the American Society for Information Science. Bloomington, 1984.

FOBEROVÁ, Libuše. Dvacet let se vyučuje studijní program Informační studia a knihovnictví na Moravě a ve Slezsku. Duha [online]. 2011, roč. 25, č. 3. ISSN 1804-4255 [cit. 2016-02-08]. Dostupný z: http://duha.mzk.cz/clanky/dvacet-let-se-vyucuje-studijni-program-informacni-studia-knihovnictvi-na-morave-ve-slezsku

FOURMAN, Michael P. Informatics. In FEATHER, John a Paul STURGES. International Encyclopedia of Information and Library Science. 2nd. ed. London: Routledge, 2003, s. 237−244. ISBN 0-203-40330-4.

GALVIN, Thomas J. Corvengence or Divergence in Education for the Information Professions: An Opinion Paper. Bulletin of the American Society for Information Science. 1995, 21(6): 7-12. ISSN 1550-8366.

GILCHRIST, Alan (ed.). Information science in transition. London: Facet Publishing, 2009, 401 s. ISBN 978-1-85604-693-0.

GLASSNER, Andrew. Venn and Now. IEEE Computer Graphics and Applications. 2003, 23(4), 82−95. ISSN 0272-1716.

HARDEN, R. M. AMEE Guide No. 21: Curriculum mapping. Medical Teacher. 2001, 23(2), 123-137. ISSN 0142-159x. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01421590120036547

HAUSMAN, Jerome J. Mapping as an Approach to Curriculum Planning. Curriculum Theory Network. 1974, 4(2/3) 192−198. ISSN 0078-4931.

HE, Shaoyi. Informatics: a brief survey. The Electronic Library. 2003, 21(2): 117−122. ISSN 0264-0473.

HAYTHORNTHWAITE, Caroline, Geoffrey BOWKER, Christine JENKINS a W. BOYD. Mapping the Dimensions of a Dynamic Field. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 1999, 50(12), 1092–1094. ISSN 2330-1643.

IKUTA, Takashi a Yasushi GOTOH. Development of Visualization of Learning Outcomes Using Curriculum Mapping. In SAMPSON, Demetrios at all (Eds.). Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning. Cham: Springer, 69−82. ISBN 978-3-319-02264-2.

iSchools. Leading and promoting the information field. [online]. [cit. 2016-07-02]. Dostupný z: http://ischools.org/.

JUZNIC, Primoz a Branka BADOVINAC. Toward library and information science education in the European Union. New Library World [online]. 2005, 106(3/4), 173−186 [cit. 2016-02-03]. ISSN 0307-4803. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03074800510587372

KELLY, A. V. The Curriculum: Theory and Practice. London: Sage, 2006, 255. ISBN 978-1-4129-0027-0.

KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 814 s. ISBN 80-200-1351-2.

KUBÍČEK, Jaromír. Ke kořenům aneb jak to všechno začalo. Vystoupení v rámci KISKFóra: KISKstory aneb jak to tehdy vlastně bylo, 22. 10. 2015, Mosilana Hub Brno. Pořádající instituce Kabinet informačních studií a knihovnictví V Brně.

LARSEN, Ronald L. iSchools. In BATES, Marcia J. a Mary Niles MAACK (Eds.). Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2010, s. 3018−3023. ISBN 0-8493-9712-x.

LATTUCA, Lisa R. Creating Interdisciplinarity: Interdisciplinarity Research and Teaching among College and University Faculty. Nashville: Vanderbilt University Press, 2001, 296 s. ISBN 0-8265-1383-2.

LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, 125. ISBN 978-80-200-1677-5.

LORENZ, Michal. Fenomén i-škol: historie a současný stav. Knihovna. 2014, 25(2), s. 58-82. ISSN 1801-3252. Dostupný z : http://knihovna.nkp.cz/knihovna142/142058.htm

LORENZ, Michal. Mapa studijních profilů: komparace kurikul Informačních studií a knihovnictví v Opavě. Knihovna – knihovnická revue [v tisku].

MACEVIČIŪTĖ, Elena a Tom WILSON, Helena FRANCKE. Developing a Digital Libraries Master’s Programme. In AGOSTI, Maristella et al. (Eds.). Research and advanced technology for digital libraries 13th European conference, ECDL 2009, Corfu, Greece, September 27 − October 2, 2009: proceedings. Berlin: SpringerLink, 2009, 402−407. ISBN 978-3-642-04346-8.

McDANIEL, Elizabeth, Brenda ROTH a Michael Miller. Concept Mapping as a Tool for Curriculum Design. Issues in Informing Science & Information Technology. 2005, 2, 505−513. ISSN 1547-9684.

NOLIN, Jan. What’s in a turn? Information Research [online]. 2007, 12(4) [cit. 2015-19-04]. Dostupný z: http://www.informationr.net/ir/12-4/colis/colis11.html. ISSN 1368-1613.

NOLIN, Jan a Frederick ĂSTRÖM. Turning weakness into strenght: strategies for future LIS. Journal of Documentation. 2010, 66 (1), 7−27. ISSN 0022-0418.

OLIVER, Beverly a Sonia FERNS, Barbara WHRLAN, Linda LILLY. Mapping the Curriculum for Quality Enhancement: Refining a Tool and Processes for the Purpose of Curriculum Renewal. Paper presented at the Australian Quality Forum 2010: Quality in Uncertain Times. Gold Coast, Queensland: Australian Universities Quality Agency, 2010, 80−88.

PLAZA, Cecilia M. a JoLaine Reierson DRAUGALIS, Marion K. SLACK, Grant H. SKREPNEK a Karen Ann SAUER. Curriculum Mapping in Program Assessment and Evaluation. American Journal of Pharmaceutical Education. 2007, 71(2), 1−8. ISSN 0002-9459.

PORTER, Andrew C. Measuring the Content of Instruction: Uses in Research and Practice. Educational Researcher. 2002, 31(7), 3−14. ISSN 1469-5847.

RUSKEY, Frank a Mark WESTON. A survey of Venn diagrams. The Electronic Journal of Combinatorics, [online]. 1997, 4(5). Version revisited in 2005. [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: http://www.combinatorics.org/Surveys/ds5/VennEJC.html

STEFANDIS, Angelos a Guy FITZGERALD. Mapping the Information Systems Curricula in UK Universities. Journal of Information Systems Education. 2010, 21(4), 391−409. ISSN 1055-3096.

SUTTON, Stuart. Education for Library Service in the Digital Age. Keynote talk at California Academic & Research Libraries Conference: Re-Tooling Academic Libraries for the Digital Age [online]. October 20 − 21, 1995 [cit. 2016-14-02]. Dostupné z: http://www.carl-acrl.org/archives/ConferencesArchive/Conference95/sutton.text.html

SUMSION, Jennifer a Joy GOODFELLOW. Identifying generic skills through curriculum mapping: a critical evaluation. Higher Education Research & Development. 2004, 23(3), 329−346. ISSN 1469-8366. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/0729436042000235436

UCHIYAMA, Kay Pippin a Jean L. RADIN. Curriculum Mapping in Higher Education: A Vehicle for Collaboration. Innovative Higher Education. 2009, 33(4), 271−280. ISSN 0742-5627. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10755-008-9078-8

WILSON T. D. Mapping the curriculum in information studies. New Library World. 2001, 12(11/12), 436−442. ISSN 0307-4803.

ZINS, Chaim. Knowledge Map of Information Science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2007, 58(4), 526−535. ISSN 2330-1643.