Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě

Michal Černý

Abstrakt


Článek nabízí kritický pohled na finální antropický princip a analyzuje jej především z pohledu filosofie, pedagogiky a informační vědy. Nejslabšími místy teorie jsou nesporně vágní definice pojmu informace a také aktuální astrofyzikální pozorování, která se kloní spíše k modelu otevřeného nežli uzavřeného vesmíru. Text porovnává Tiplerův a de Chardinův koncept růstu informací a bodu Omega a nabízí pohled na novou „digitální pedagogiku“ jako na aktuální a významnou pedagogickou disciplínu.

 

Michal Černý

Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Klíčová slova


finální antropický princip, Tipler, de Chardin, bod Omega, umělá inteligence, život, osoba

https://doi.org/10.5817/ProIn2016-1-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BLUDMAN, Sidney A. Thermodynamics and the End of a Closed Universe. 1984.

BOSTROM, Nick. History of transhumanist thought. N Journal of Evolution and Technology. 2005, (14). Dostupné také z: http://www.nickbostrom.com/papers/history.pdf

CAREY, Benedict. Jak se učíme: překvapivá pravda o tom, kdy, kde a jak se učíme. 1. vydání. Brno: Bizbooks, 2015, 247 s. ISBN 978-80-265-0349-1.124-125. Str. 124‒125.

COREY, Michael Anthony. God and the new cosmology: the anthropic design argument. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, c1993, xv, 332 p. ISBN 0847678024.

DOSTÁLOVÁ, Ludmila. Hilbertův program: proměna matematické praxe před a po Gödelových větách o neúplnosti. Matematika v proměnách věků. VI, 2010, 175‒185.

HAWKING, Stephen William. Stručná historie času. Mladá fronta, 1991. Str. 134‒135.

CHARDIN, Pierre Teilhard de. Úvahy o štěstí a lásce. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2005. ISBN 80-867-1548-5.

CHARDIN, Pierre Teilhard de; SOKOL, Jan. Vesmír a lidstvo. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 1990. 264 s. ISBN 8070210435. Str. 153‒154.

KRUMPOLC, Eduard. Antropický princip v perspektivě dialogu mezi přírodní vědou, filozofií a teologií. 1. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 214 s. ISBN 80-244-1523-2.

LEVIN, Leonid A. Laws of information conservation (nongrowth) and aspects of the foundation of probability theory. Problemy Peredachi Informatsii, 1974, 10.3: 30-35.

MARTELET, Gustave. Teilhard de Chardin, prorok Krista vždy většího: primát Krista a transcendence člověka. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012, 254 s. Slovo a obraz (Refugium Velehrad-Roma). ISBN 978-80-7412-118-0. Str. 56‒59.

MOOR, James H. An analysis of the Turing test. Philosophical Studies, 1976, 30.4: 249‒257.

SHNEIDERMAN, Ben; SHAPIRO, Stuart C. Toward a theory of encoded data structures and data translation. International Journal of Computer & Information Sciences, 1976, 5.1: 33‒43.

SKALICKÝ, Karel. „Antropický princip“ v podání Eduarda Krumpolce jako naléhavá výzva k mezioborovému dialogu. Teologické texty. 2007, (4). ISSN 0862-6944. Dostupné také z: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-4/Antropicky-princip-v-podani-Eduarda-Krumpolce-jako-nalehava-vyzva-k-mezioborovemu-dialogu.html

ŠMAJS, Josef; BINKA, Bohuslav; ROLNÝ, Ivo. Etika, ekonomika, příroda. Grada, 2012.

TEREZA, Matějčková. Hegelovo pojetí ducha na pozadí Antigony a Remeauva synovce. Reflexe. 2013, (44): 27‒49.

TIPLER, Frank J. Anthropic-principle arguments against steady-state cosmological theories. The Observatory, 1982, 102: 36‒39.

TIPLER, Frank J. The anthropic principle: a primer for philosophers. In: PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association. Philosophy of Science Association, 1988. p. 27‒48.

WEISCHEDEL, Ralph M.; VOGE, Wilfried M.; JAMES, Mark. An artificial intelligence approach to language instruction. Artificial Intelligence, 1978, 10.3: 225‒