O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách

Lenka Kamanová, Kateřina Pevná, Milada Rabušicová

Abstrakt


Smyslem článku je představit mezigenerační programy, jež se stále častěji stávají součástí aktivit knihoven. Knihovny jako veřejné vzdělávací a kulturní instituce a společenská centra se ukazují jako velmi vhodné prostředí pro realizaci programů, jejich účelem je zprostředkovat setkávání více generací. Mezigenerační programy v knihovnách nejprve zasazujeme do širšího rámce tématu mezigeneračního setkávání, dialogu a učení, následně pak vytváříme typologii těchto programů v kategoriích kulturní, vzdělávací a sociální. Každý z těchto typů dokládáme příkladem konkrétního realizovaného program. Na závěr pak uvádíme poznámky týkající se tvorby mezigeneračních programů v knihovnách.

 

Lenka Kamanová, Kateřina Pevná, Milada Rabušicová

Ústav pedagogických věd
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Klíčová slova


knihovny, mezigenerační učení, mezigenerační programy

https://doi.org/10.5817/ProIn2016-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata. (Online only). Dostupné z: http://aktivnistari.eu/57-experimentalni-univerzita-pro-prarodice-a-vnoucata.

Fischer, T. (2008). Intergenerational learning in Europe – policies, programmes, practical guidance: Final report. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view.

Goulding, A. (2006). Public Libraries in the 21st Century : Defining Services and Debating the Future. England: Routledge. eBook. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/folder?sid=2c73e06e-af3a-4738-80c9-29dd0c0f48fa%40sessionmgr104&vid=9&hid=121

Hatton-Yeo, A. (2008). The EAGLE toolkit for intergenerational activities. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/the-eagle-toolkit-for-intergenerational-activities.

Cherri, H. CH. Y. (2008). Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry. (Disertační práce). University of Nottingham, Nottingham. Dostupné z: http://etheses.nottingham.ac.uk/486/1/Cherri_Ho_EdD_Thesis_2008.pdf.

Loewen, J. (1996). Intergenerational learning: What if schools wer places, where adults and children learning together. [online]. New York: Columbia university. 1996, 45 s. [cit.2009-07-04]. Dostupné z: http://w w w.er ic.ed.gov/E R ICDocs/dat a/er icdocs2sql/content _ stora ge _01/0000019b/80/14/e4/59.pdf

Návrh Koncepce rozvoje knihoven na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025. Ústřední knihovnická rada ČR. [online]. http://www.ukr.knihovna.cz/priprava-koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2016-2020/

Newman, S. (1989). Intergenerational programs: Imperatives, strategies, impacts, trends. [online]. New York: The Hartworth Press, 1989, 258 s. ISBN0-86656-773-9 [cit. 2009-06-04]. Dostupné z: http://books.google.com/books?hl=cs&lr=&id=KZ4JUIvosiYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=A+History+of+Intergenerational+Programs.&ots=eh0cKJ7J8B&sig=FHmFvZx7DYtV-eX-QNo3MzWHNi8#PPA1,M1.

Newman, S. (1993). Creating effective intergenerational programs. [online]. Pittsburgh: Pittsburgh university, 1993. 10 s. [cit.2009-12-04]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/b5/97.pdf

Newman, S., & Hatton-Yeo, A. (2008). Intergenerational Learning and the Contributions of

older People. Ageing horizons, 8(8), 31–39.

Newman, S., Ward, Ch. R., Smith, T. B., Wilson, J. O., McCrea, J. M., Calhoun, G., &

Kingson,E. (1997). Intergenerational Programs: Past, Present and Future. USA: Taylor & Francis.

Projekt Senzační senioři. (Online only). Dostupné z http://www.sensen.cz/o-nas/.

Rabušicová, M., Klusáčková, L., Kamanová, L. (2009). Mezigenerační učení v rámci

programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica,

(2), 131–153.

Rabušicová, M., Kamanová, L., Pevná, K. (2014). Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica, 19(1), 103–124.

Statham, E. (2009). Promoting Intergenerational Programmes: where is the evidence to

inform policy and practise? Evidence & Policy, 5(4), 471–488.

Stričevic, I., Ksibi, A. (2012). Intergenerational solidarity in Library. Series: IFLA Publications, Vol. 156. Berlin : De Gruyter Saur. eBook. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/folder?sid=2c73e06e-af3a-4738-80c9-29dd0c0f48fa%40sessionmgr104&vid=9&hid=121

Šerák, M. (2012). Knihovny jako tradiční centra celoživotního učení. Andragogika, 16(2), s. 8–10.