Editorial

Vojtěch Čermák

Abstrakt


Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovoluji si Vám představit první číslo časopisu ProInflow v roce 2017. Číslo vychází s drobným časovým posunem, neboť od vydání posledního čísla došlo v redakci ke značným organizačním změnám, tak jak byly nastíněny v rámci minulého editorialu. Postu šéfredaktora časopisu se ujal PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., a roli výkonného redaktora zastává Vojtěch Čermák.

Podívejme se však na aktuální číslo. Je sestaveno ze čtyř odborných článků, z nichž je jeden sepsán v anglickém jazyce. Článek Information behavior of Elderly Citizens in Search for Information on Current Events Heleny Lipkové a kolektivu celé číslo uvádí. Nabízí pohled na informační chování dospělé a seniorní části veřejnosti primárně zapojené do studia tzv. „třetího věku“, představuje vlastní výzkum a velmi zajímavým způsobem shrnuje jeho výstupy.

Na tento článek tematicky navazuje další text, který se však zabývá mladší částí veřejnosti. Autorkou je Pavlína Mazáčová, která čtenářům ve své stati s názvem Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační společnosti prezentuje didaktické koncepty pro knihovníky zaměřené na informační gramotnost, které reflektují trendy v oblasti informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách.

I v dalším příspěvku zůstaneme u služeb veřejných knihoven. V článku Cesta službou registrace nových čtenářů Moravské zemské knihovny Josefa Kocurka a kolektivu se setkáme s popisem výzkumu zaměřeného na proces registrace čtenářů do knihovny, kterými procházejí všichni pravidelní uživatelé. Kromě podrobného popisu celého procesu se zde čtenáři naleznou také doporučení k zefektivnění registrace, které může i další provozovatele obdobných institucí inspirovat k vylepšení jejich vlastních systémů a aktivit.

Závěrečný článek Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity Davida Kudrny a kolektivu uzavře analyzovanou oblast vztahu knihoven a informačních systémů k jejich uživatelům. Závěrečný výzkum se zaměřil na bezpečnostní a aplikační otázky, jejichž výstupy mají za účel zefektivnit a zjednodušit pochopení a užívání informačního systému novými studenty Masarykovy univerzity.

 

Doufáme, že se vám zde prezentované články budou líbit, případně vás inspirují a pomohou vám s orientací v dynamicky se rozvíjejícím oboru informační vědy a knihovnictví.

 

Příjemný zážitek vám za celou redakci přeje

 

Vojtěch Čermák


https://doi.org/10.5817/ProIn2017-1-1

Full Text:

PDF