Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity: průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví

David Kudrna, Lukáš Eliáš, Martin Svinka, Michal Lorenz

Abstrakt


Příspěvek shrnuje výzkum bakalářských a magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat a charakterizovat Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity. Výzkumu jsme zaměřili tak, aby výsledky posloužily designu školení nových studentů, kteří se učí s informačním systémem Masarykovy univerzity pracovat. Popsali jsme informační zvyky uživatelů při práci se systémem. Informační zvyky jsme rozdělili do dvou segmentů – zvyky při přihlašování a odhlašování, které souvisí s informační bezpečností a zvyky při využívání funkcí a aplikací systému, které mají vliv na efektivitu studia. Odhalení uživatelských zvyků může přispět k porozumění vzniku problémů uživatelů a umožnit školitelům upozorňovat na takové možnosti
a funkce systému, které pomohou problémům předcházet. Příspěvek obsahuje teoretický úvod, který vysvětluje kontext výzkumu, a zmiňuje některé obdobné tematické výzkumy. Dále jsou přiblíženy metodologické postupy, interpretovány výsledky a závěrem jsou diskutovány silné a slabé stránky výzkumu.


Klíčová slova


informační zvyky, informační chování, použití informačního systému Masarykovy univerzity, studenti informačních studií a knihovnictví

https://doi.org/10.5817/ProIn2017-1-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOURDIEU, Pierre. Distinction: A social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 1984, 613 s. ISBN ISBN 0-674-21277-0.

CASE, Donald Owen. Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. San Diego, California: Academic Press, 2002, 350 s. ISBN 0-12-150381-X.

HYHLÍK, František a Milan NAKONEČNÝ. Malá encyklopedie současné psychologie. 2. dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, 338 s.

CHEUNG, Christy a Moez LIMAYEM. The Role of Habit in Information Systems Continuance: Examining the Evolving Relationship Between Intention and Usage. In: Association for Information Systems: International Conference on Information Systems: AIS Electronic Library (AISeL). ICIS, 2005, s. 471-482 [cit. 2017-01-08]. Dostupné také z: http://aisel.aisnet.org/icis2005/39/.

IS MU: Výroční zpráva 2015 [online]. Brno: is.muni.cz, 2015 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/clanky/2015_vyrocka?lang=cs.

Podrobnosti o našem systému. Získaná ocenění [online]. Brno: is.muni.cz, 2017 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/nas_system/.

KOHOUTKOVÁ, Jana. Informační infrastruktura na MU. Zpravodaj ÚVT MU. 2001, XI(5), 5-8. ISSN 1212-0901.

LECKIE, Gloria, Karen E. PETTIGREW and Christian SYLVAIN. Modeling the Information Seeking of Professionals: A General Model Derived from Research on Engineers, Health Care Professionals, and Lawyers. The Library Quarterly. 1996, 66(2), 161-193.

LIMAYEM, Moez a Sabine G. HIRT. Force of Habit and Information Systems Usage: Theory and Initial Validation. Journal of the Association for Information Systems. 2003, 4, 65-97. ISSN 1536-9323.

LIMAYEM, Moez., Sabine G. HIRT and Christy M. K. CHEUNG. How habit limits the predictive power of intention: The case of information systems continuance. MIS Quarterly. 2007, 31(4), 705-737. ISSN 2162-9730.

LIU, Ziming. Reading behavior in the digital environment. Journal of Documentation. 2005, 61(6), 700-712. ISSN 0022-0418.

MIHAILIDIS, Paul. A tethered generation: Exploring the role of mobile phones in the daily life of young people. Mobile Media & Communication. 2013, 2(1), 58-72. ISSN 2050-1579.

NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998, 590 s. ISBN 80-200-0689-3.

NEWHAGEN, John. E. Media use and political efficacy: the suburbanization of race and class. Journal of the American Society for Information Science. 1994, 45(6), 386-394. ISSN 2330-1643.

Ottův Slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Zvyk. Díl XXVII, Vůz - Źyżkowski, s. 729

PINELLI, Thomas E. The Information-Seeking Habits and Practices of Engineers. Science & Technology Libraries. 1991, 11(3), 5-25. ISSN 0194-262x.

Přihlášení do systému [online]. Brno: is.muni.cz, 2017 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: https://muni.islogin.cz/login/.

SAVOLAINEN, Reijo. Everyday life information seeking: Approaching information seeking in the context of “way of life”. Library & Information Science Research. 1995, 17(3), 259-294. ISSN 0740-8188.

SPINK, Amanda a Charles COLE. Information and poverty: information-seeking channels used by African American low-income households. Library & Information Science Research. 2001, 23(1), 45-65. ISSN 0740-8188.