Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji

Martin Ďurkáč

Abstrakt


Článek se věnuje projektu české verze online přístupné encyklopedie Wikipedie, který nese název Senioři píší Wikipedii. Měl by sloužit jako inspirace všem knihovníkům, kteří uvažují, že tento program zahrnou do nabídky vzdělávacích kurzů pro seniory. Autor článku vysvětluje, proč se právě mezi seniory skrývá velký potenciál k spoluutváření encyklopedie a poskytuje inspiraci k tomu, jak seniory k práci s Wikipedií motivovat. V článku je rovněž uveden stručný koncept kurzu Senioři píší Wikipedii, tak jak je uchopen Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. 


Klíčová slova


Vzdělávání seniorů, informační gramotnost, počítačová gramotnost, Wikipedie, Senioři píší Wikipedii

https://doi.org/10.5817/ProIn2017-2-7

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

History of Wikipedia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Wikipedia

JIŘIČKA, Jan. Moc fotbalu, málo vědy. České Wikipedii pomohou studenti i senioři. Idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-sefem-ceske-wikipedie-d4e-/domaci.aspx?c=A131128_161421_domaci_jj

Senioři a politika stárnutí: Příprava na stárnutí v České republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2017 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2856

Senioři píší (a hlavně opravují) Wikipedii. Ceskatelevize.cz [online]. 2014 [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1055166-seniori-pisi-a-hlavne-opravuji-wikipedii

THE OYSTER, Fred. WMF Strategic Plan Survey. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#/media/File:WMF_Strategic_Plan_Survey.svg

Wikipedia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-21]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#Openness

Wikipedie: Senioři píší Wikipedii: Přidané bajty a články v rámci projektu Senioři píší Wikipedii s organizací projektu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-07-27]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Organiz%C3%A1to%C5%99i