Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí

Michal Černý

Abstrakt


Účel

V odborném článku se pokusíme nastínit možnosti využití Google Analytics a Smartlook, jako dvou nástrojů pro webovou analytiku v edukačním kontextu, poukázat na možnosti, a naopak meze takového přístupu a jeho vztah k learning analytics jako takovému. Měření a analýza webových kurzů přináší nemálo zajímavých možností, ať již směrem k redesignu a inovaci (tedy dat s intervenčním potenciálem), tak také čistě výzkumného charakteru.

Design/metodologie/přístup

V úvodu článku se zaměřujeme na vztah webové analytiky a analytiky učení. Dále Popíšeme Google Analytics z hlediska jeho možností ve vzdělávání. Tento popis je vztažen k již existujícím výzkumným článkům, které se tomuto tématu věnují. V následující části je popsán nástroj Smartolook, který umožňuje vytvářet heatmapy a zachytávat pohyb kurzoru na webové stránce, což je opět vztaženo k možnosti analýzy interakce studenta s učebním materiálem. V závěrečných dvou kapitolách jsou nástroje aplikovány na reálný webový kurz v podobě ukázky jednotlivých možných analytických pohledů.

Výsledky

Pomocí výše uvedených nástrojů není možné provádět analytiku učení jako aktivitu vedoucí k intervenci, například k identifikaci problematických studentů, ale umožňuje poměrně obsáhle zjistit, jací uživatelé v kurzu studují, jaké je jejich technické vybavení, odkrýt do jisté míry jejich studijní zvyky a vzorce chování v online prostředí.

Originalita/hodnota

Článek se snaží především ukázat, jakým způsobem lze pomocí nástrojů webové analytiky pochopit učení studentů. Popisuje vztah webové analytiky a learning analytics a na základě empirických dat a literatury nabízí diskusi jejich metodologického spojení.


Klíčová slova


Learning analytis; web analytics; Google Analytics; webové kurzy; heatmapy

https://doi.org/10.5817/ProIn2018-1-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Allen, I. E., & Seaman, J. (2011). Going the distance: Online education in the United States, 2011. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.

Allen, I. E., & Seaman, J. (2013). Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.

Ashleign, M. (2017). How to get Flash on iPhone and iPad [Online]. Retrieved January 19, 2018, from https://www.macworld.co.uk/how-to/ipad/how-get-flash-on-iphone-ipad-2017-3460979/

Auinger, A., Ebner, M., Nedbal, D., & Holzinger, A. (2009). Mixing content and endless collaboration MashUps: Towards future personal learning environments. Universal access in human computer interaction. Applications and services, 14-23.

Baker, R. S., & Inventado, P. S. (2014). Educational data mining and learning analytics. In Learning analytics (pp. 61-75). Springer New York.

Beck, A. (2011). Google AdWords. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.

Bosomworth, D. (2015). Mobile marketing statistics 2015. Leeds: Smart Insights (Marketing Intelligence) Ltd.

Boucouvalas, A. C., Aivalis, C. J., & Gatziolis, K. (2015, July). Integrating retail and e-commerce using Web Analytics and intelligent sensors. In International Conference on E-Business and Telecommunications (pp. 3-35). Springer International Publishing.

Clifton, B. (2012). Advanced web metrics with Google Analytics. John Wiley & Sons.

Craig, E. M. (2007). Changing paradigms: managed learning environments and Web 2.0. Campus-Wide Information Systems, 24(3), 152-161.

Croll, A., & Power, S. (2009). Complete web monitoring: watching your visitors, performance, communities, and competitors. " O'Reilly Media, Inc.".

Cutroni, J. (2010). Google Analytics: Understanding Visitor Behavior. " O'Reilly Media, Inc.".

Černý, M. (2017). Co je zajímavého v žebříčku Top 200 Tools for Learning 2017 [Online]. Retrieved January 15, 2018, from https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21593/CO-JE-ZAJIMAVEHO-V-ZEBRICKU-TOP-200-TOOLS-FOR-LEARNING-2017.html

Duckett, J. (2011). HTML and CSS: design and build websites. John Wiley & Sons.

Eisenberg, B., & Quarto-von Tivadar, J. (2009). Always be testing: the complete guide to Google website optimizer. John Wiley & Sons.

Ferguson, R. (2012). Learning analytics: Drivers, developments and challenges. International Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5–6), 304–317.

Google Analytics [Online]. (2017). Retrieved January 18, 2018, from https://analytics.google.com

Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U., & Thüs, H. (2012). A reference model for learning analytics. International Journal of Technology Enhanced Learning, 4(5-6), 318-331.

Juhaňák, L., & Zounek, J. (2016). Analytika učení: nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí. Pedagogická orientace, 26(3), 560-583.

Ledford, J. L., Teixeira, J., & Tyler, M. E. (2011). Google analytics. John Wiley and Sons.

Long, P., & Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. Educause Review, 46(5), 31–40.

Lu, L. T. (2014). U.S. Patent Application No. 13/753,062.

Luo, H., Rocco, S., & Schaad, C. (2015, October). Using Google Analytics to Understand Online Learning: A Case Study of a Graduate-Level Online Course. In Educational Innovation through Technology (EITT), 2015 International Conference of(pp. 264-268). IEEE.

Marsh, J. (2014). UX Crash Course: 31 Fundamentals [Online]. Retrieved January 19, 2018, from http://thehipperelement.com/post/75476711614/ux-crash-course-31-fundamentals

Mc Guckin, C., & Crowley, N. (2012). Using Google Analytics to evaluate the impact of the CyberTraining project. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(11), 625-629.

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR [Online]. (2018). Retrieved January 18, 2018, from http://www.msmt.cz/file/44592/

Nápověda Analytics [Online]. (2018). Retrieved January 19, 2018, from https://support.google.com/analytics/answer/1713056

Omidvar, M. A., Mirabi, V. R., & Shokry, N. (2011). Analyzing the impact of visitors on page views with Google analytics. arXiv preprint arXiv:1102.0735.

Onori, Szczur, & et al. (2018). Hack design [Online]. Retrieved January 19, 2018, from https://hackdesign.org/

Page Analytics (by Google) [Online]. (2017). Retrieved January 19, 2018, from https://chrome.google.com/webstore/detail/page-analytics-by-google/fnbdnhhicmebfgdgglcdacdapkcihcoh

Pakkala, H., Presser, K., & Christensen, T. (2012). Using Google Analytics to measure visitor statistics: The case of food composition websites. International Journal of Information Management, 32(6), 504-512.

Romanowski, B., & Konak, A. (2016). Using Google Analytics to Improve the Course Website of a Database Course.

Siemens, G. (2013). Learning Analytics [Online]. American Behavioral Scientist, 57(10), 1380-1400. https://doi.org/10.1177/0002764213498851

Siemens, G. (2013). Learning analytics: The emergence of a discipline. American Behavioral Scientist, 57(10), 1380-1400.

SmartLook [Online]. (2018). Retrieved January 19, 2018, from https://www.smartlook.com/

Tkáčik, J. (2017). Perspektivy využití interaktivních učebnic při studiu na vysoké škole (Diplomová práce). Brno.

Tonkin, S., Whitmore, C., & Cutroni, J. (2011). Performance marketing with Google Analytics: Strategies and techniques for maximizing online ROI. John Wiley and Sons.

Tonyan, J. (2016). Measuring the success of your social media presence with google analytics. Library Technology Reports, 52(7), 38.

Tulinská, H., Černý, M., & Kovářová, P. (2017). Kurz práce s informacemi [Online]. Retrieved January 19, 2018, from http://kisk.phil.muni.cz/kpi

Vedrasco, E., & Lursinsap, C. (2016, November). Effective solution for a medical tourism aggregative system using the data mining approach. In Proceedings of the 2nd International Conference on Communication and Information Processing (pp. 99-104). ACM.

W3Techs [Online]. (2018). Retrieved January 18, 2018, from https://w3techs.com/technologies/details/ta-googleanalytics/all/all

Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, L. (2017). Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the general data protection regulation. International Data Privacy Law, 7(2), 76-99.

Young, S. W. (2014). A/B Testing Web Analytics Data [dataset].

Young, S. W. (2014b). Improving library user experience with A/B testing: Principles and process. Weave: Journal of Library User Experience, 1(1).