Jak čeští samovydavatelé publikují a šíří své elektronické knihy: Výsledky kvalitativního šetření

Lukáš Pokorný

Abstrakt


Účel – Článek prezentuje metodologii a výsledky šetření zaměřeného na české autory, kteří sami (tj. bez nakladatelů) publikují elektronické knihy z oblasti beletrie. Počet beletristických děl vydaných samotnými autory v elektronické podobě v českém prostředí roste a v roce 2018 dosahuje pravděpodobně několika tisíc titulů. Studie analyzuje příčiny vedoucí k elektronickému self‑publishingu, vnímání tohoto fenoménu samotnými autory, možnosti a postupy používané při self-publishingu, a také propagaci a následné šíření takto vydaných děl.

Design/metodologie/přístup – Kvalitativní výzkum, polostrukturovaný rozhovor. 

Výsledky – Výsledky studie naznačují, že primárním (avšak ne jediným) důvodem pro self-publishing je odmítnutí spisovatele ze strany nakladatele. Elektronická forma vydávání je preferována nad papírovou především díky své jednoduchosti a nízkým nákladům. Zkoumaní autoři uvádějí, že jejich záměrem je v budoucnu vydat papírovou knihu u nakladatele, a že elektronický self‑publishing je spíše (i když ne vždy) východiskem z momentální situace než záměrně zvoleným řešením. Při elektronickém samovydávání vykonávají zkoumaní autoři potřebné činnosti sami, případně k různým činnostem využívají blízké osoby ze svého okolí. Pohled na propagaci a šíření vydaných e-knih se mezi autory různí; někteří toto považují za důležité, jiní nikoli. Pokud autoři svoje e-knihy propagují, využívají k tomu především prostředky dostupné zdarma na internetu. Někteří zkoumaní autoři své e-knihy na internetu cíleně rozšiřují (e-knihy jsou potom dostupné na více různých webových stránkách, elektronických obchodech apod.), jiní autoři tuto činnost nepovažují z různých důvodů za důležitou.

Originalita/hodnota – V České republice se jedná o první výzkum zaměřený na téma self-publishingu elektronické literatury. Výzkum slouží jako zdroj informací o motivech pro elektronický self-publishing a o vnímání této oblasti ze strany samotných autorů. 


Klíčová slova


self-publishing, samovydávání, samovydavatelé, e-knihy, nezávislí autoři

https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dickerson, K. (2015). The surprising story of how Andy Weir's self-published book 'The Martian' topped best seller lists and got a movie deal. Dostupné z http://www.businessinsider.com/how-andy-weirs-the-martian-became-so-successful-2015-6

Disman, M. (2000). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.

Ha, T.-H. (2018). Are ebooks dying or thriving? The answer is yes. Dostupné z https://qz.com/1240924/are-ebooks-dying-or-thriving-the-answer-is-yes/

Haines, D. (2018). There Are Now Over 5 Million Kindle Ebooks On Amazon. Dostupné z https://justpublishingadvice.com/there-are-now-over-5-million-kindle-ebooks/

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Ogorek, K. (2010). Democratization or Be Damned. Dostupné z http://www.theindependentpublishingmagazine.com/2010/12/democratization-or-be-damned.html

Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada.

Švaříček, R. & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál.

Thomlison, A. (2015). Digital Self-publishing as Planned Behaviour: Authors’ Views on E-book Adoption (Diplomová práce). Dostupné z https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/32512/1/Thomlison_Adam_2015_thesis.pdf