Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih

Ladislav Cubr

Abstrakt


Účel – Koncepční článek se zabývá fenoménem autenticity digitálních dokumentů. Podrobněji se zaměřuje na otázku autenticity digitalizátů knih jakožto specifického typu dokumentu, která není v současné odborné literatuře soustavně konceptuálně uchopena. Cíle článku jsou následující. Prvním cílem je zmapovat šíři otázek souvisejících s konceptem autenticity ve vztahu k řízení životního cyklu digitalizátů knih v rámci jedné organizace, a to na základě revize existujících vybraných dílčích tematizací pojmu autenticita v oblasti paměťových institucích. Druhým a hlavním cílem je navrhnout základní konceptuální rámec pro postupy udržování a posuzování autenticity digitalizátů knih. 

Design/metodologie/přístup – V úvodu článku představujeme pojetí MacNeilové a Makové, ve kterém je autenticita sociální konstrukt – v závislosti na užité perspektivě vedle sebe mohou legitimně existovat odlišné konceptualizace autenticity téhož předmětu. Následně přibližujeme pojetí konceptu autenticity digitálního dokumentu v archivnictví a základní rámec pro životní cyklus digitálních dokumentů obsažený v modelu OAIS. Tyto dva zdroje jsou užity jako výchozí rámec pro následnou kritickou a konceptuální analýzu odborných zdrojů. Cílem této analýzy je určit základní konceptuální prvky, které se vztahují k pojmu autenticita v kontextu celého životního cyklu digitalizátů knih. Výstupy této analýzy jsou pak základem pro návrh konceptuálního rámce pro postupy udržování a posuzování autenticity digitalizátů knih. Tento návrh je založen na premise, že pro konkrétní typ dokumentu je nutno vypracovat specifickou konceptualizaci autenticity. 

Výsledky – Hlavním výsledkem předkládaného článku je návrh základního konceptuálního rámce pro autenticitu digitalizátů knih. Tento rámec zahrnuje redefinici pojmu autenticity digitálního dokumentu, zavedení nového pojmu „referenční objekt“ a návrh specifikace minimálních atributů nezbytných pro vyjádření identity digitalizátu knihy. Tyto koncepty jsou základním předpokladem pro procesy udržování a posuzování autenticity digitalizované knihy. Konceptuální rámec ukazuje na možnost několika odlišných přístupů k autenticitě digitalizátů knih. Tím se potvrzuje koncept MacNeilové a Makové o legitimní koexistenci odlišných konceptualizací autenticity téhož předmětu.  

Originalita/hodnota – Dosud neexistuje soustavná konceptualizace autenticity digitalizátů knih, která by zohledňovala všechny aspekty a fáze životního cyklu dokumentu. Tento příspěvek představuje autorův vlastní návrh základního konceptuálního rámce pro otázky udržování a posuzování autenticity digitalizátů knih, který je ve své komplexitě jedinečný.

Klíčová slova


autenticita, identifikace, digitální dokument, digitalizát knihy, digitalizace, archivace, OAIS

https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adobe Systems Incorporated. (2005). Adobe® RGB (1998) Color Image Encoding [online]. Dostupný z: https://www.adobe.com/digitalimag/pdfs/AdobeRGB1998.pdf [cit 2018-06-27].

Bearman, D. (1999). Reality and Chimeras in the Preservation of Electronic Records [online]. D-Lib magazine, 5(4). Dostupný z: http://www.dlib.org/dlib/june98/06bearman.html [cit 2018-06-27].

Bearman, D., & Trant, J. (1998). Authenticity of Digital Resources : Towards a Statement of Requirements in the Research Process [online]. D-Lib magazine, 4(6). Dostupný z: http://www.dlib.org/dlib/june98/06bearman.html [cit 2018-06-27].

Benjamin, W. (1979). Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon. British Library. (2015). PDF format preservation assessments [online]. Dostupný z: http://wiki.dpconline.org/images/e/e8/PDF_Assessment_v1.3.pdf [cit 2018-06-27].

Brown, A. (2006). The PRONOM PUID Scheme: a scheme of persistent unique identifiers for representation information [online]. Dostupný z:

http://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/pdf/pronom_unique_identifier_scheme.pdf [cit 2018-06-27].

Caplan, P. (2008). The preservation of digital materials. Library Technology Reports, 44(2), 4-38.

Cubr, L. (2010). Budování důvěryhodného systému trvalé identifikace digitálních dokumentů. Knihovna, 21(1), 23-31.

Data Seal of Approval Board. (2016). Data Seal of Approval : Guidelines version 2017-2019 [online]. Dostupný z: https://assessment.datasealofapproval.org/guidelines_54/pdf/ [cit 2018-06-27].

Deegan, M., & Tanner, S. (2006). Key issues in digital preservation. In M. Deegan, & S. Tanner (Eds.), Digital preservation (s. 1-31). London: Facet.

Digital Library Federation Benchmark Working Group. (2002). Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials [online]. Dostupný z: http://old.diglib.org/standards/bmarkfin.pdf [cit 2018-06-27].

Digital Preservation Handbook. (2018) [online]. Dostupný z: http://www.dpconline.org/handbook/ [cit 2018-06-27].

Duranti, L. (1995). Reliability and Authenticity: The Concepts and Their Implications. Archivaria 39, 5-10.

Duranti, L. (1996). The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview of the UBC-MAS Research Project. Archivaria 42, 46-67.

Duranti, L. (2001). The impact of digital technology on archival science. Archival Science, 1(1), 39-55.

Duranti, L., & Thibodeau, K. (2006). The Concept of Record in Interactive, Experiential and Dynamic Environments: the View of InterPARES. Archival Science, 6(1), 13-68.

Federal Agencies Digitization Initiative. (2010). Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation of Raster Image Master Files [online]. Dostupný z:

http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image-Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf [cit 2018-06-27].

Fernie, K. (Ed.) (2008). Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes [online]. Dostupný z: http://www.minervaeurope.org/publications/MINERVA%20TG%202.0.pdf [cit 2018-06-27].

Giaretta, D. (2011). Advanced Digital Preservation. New York: Springer.

Gladney, H. M. (2007). Preserving digital information. Berlin: Springer.

Grycz, C. J. (2006). Digitising Rare Books and Manuscripts. In L. MacDonald (Ed.), Digital heritage: applying digital imaging to cultural heritage (s. 33-68). Amsterdam: Elsevier.

Hakala, J. (2001). Using National Bibliography Numbers as URNs [online]. Dostupný z: http://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt [cit 2018-06-27].

IFLA. (2009). Functional Requirements for Bibliographic Records: final report [online]. Dostupný z: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf [cit 2018-06-27].

InterPARES project. (2005a). Authenticity Task Force Report [online]. Dostupný z: http://www.interpares.org/book/interpares_book_d_part1.pdf [cit 2018-06-27].

InterPARES project. (2005b). Preservation Task Force report [online]. Dostupný z: http://www.interpares.org/book/interpares_book_f_part3.pdf [cit 2018-06-27].

InterPARES project. (2005c). Requirements for Assessing and Maintaining the Authenticity of Electronic Records [online]. Dostupný z: http://www.interpares.org/book/interpares_book_k_app02.pdf [cit 2018-06-27].

InterPARES project. (2005d). The InterPARES Glossary [online]. Dostupný z: http://www.interpares.org/book/interpares_book_q_gloss.pdf [cit 2018-06-27].

ISO. (2003). ISO 14721:2003: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model. Geneva: ISO.

ISO. (2012a). ISO 14721:2012: Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model. Geneva: ISO.

ISO. (2012b). ISO 16363:2012: Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories. Geneva: ISO.

Kraus, J., & et al. (2005). Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia.

Kroupová, L., & et al. (2005). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia.

MacNeil, H., & Mak, B. (2007). Constructions of Authenticity. Library Trends, 56(1), 26-52.

Malá československá encyklopedie. (1984-1987). Praha: Academia.

Oxford English Dictionary (2018) [Website]. Dostupný z http://www.oed.com/ [cit 2018-06-27].

Ministerstvo kultury. (2015). Veřejné informační služby knihoven (VISK): podprogram č. 7: národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – KRAMERIUS [online]. Dostupný z: http://visk.nkp.cz/dokumenty/visk7/2016/VISK7-podm2016.doc [cit 2018-06-27].

NISO. (2007). A framework of guidance for building good digital collections: a NISO recommended practice. Dostupný z http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf [cit 2078-03-15].

Pistorius, V. (2011). Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. Příbram: Pistorius & Olšanská.

PREMIS Editorial Committee. (2015). PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata [online]. Dostupný z: http://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf [cit 2018-06-27].

Rothenberg, J. (1999). Avoiding technological quicksand: finding a viable technical foundation for digital preservation: a report to the Council on Library and Information Resources [online]. Dostupný z: https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/pub77.pdf [cit 2018-06-27].

Rothenberg, J. (2000). Preserving Authentic Digital Information. In Authenticity in a digital environment (s. 51-68). Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources.

UNESCO. (2016). Guidelines for the selection of digital heritage for longterm preservation [online]. Dostupný z: https://www.unesco.nl/sites/default/files/uploads/Comm_Info/persistcontentguidelinesfinal1march2016.pdf [cit 2018-06-27].

Vácha, J., & et al. (1971). Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia.

Vašek, Z., & Cubr, L. (2015). Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN [online]. Dostupný z: https://resolver.nkp.cz/urn:nbn:cz:nk-0027gj [cit 2018-06-27].

Vychodil, B. (2013). Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Disertační práce.