Analýza predátorských znaků publikací jako služba Knihovny univerzitního kampusu

Lukáš Plch, Jiří Kratochvíl

Abstrakt


Účel – Od roku 2017 Knihovna univerzitního kampusu (KUK) poskytuje pracovištím v Univerzitním kampusu Bohunice službu na prověření přítomnosti znaků typických pro tzv. predátorské časopisy a vydavatele. 

Metoda – Po obdržení vyplněného online formuláře na webu knihovny pověření zaměstnanci analyzují formální atributy časopisů, jakými jsou kontaktní informace, autorské poplatky, redakční rada, délka recenzního řízení, indexace v odborných databázích, scientometrické metriky, Open Access režim a další.

Výsledky – Během prvního roku se na KUK o tuto službu obrátilo 41 uživatelů se 134 požadavky na prověření časopisů, vydavatelů a konferencí, které trvalo úhrnem 65 hodin. Přitom bylo jako podezřelé vyhodnoceno 39 časopisů, 2 konference a 3 vydavatelé. Nejčastější prohřešky proti publikační etice byly netransparentnost recenzního řízení, (22 případů), podobnost názvu s prestižním časopisem (20), neuvedení hlavního editora (18) nebo žádný kontakt na něj (17), nedodržování periodicity (18), fiktivní osoby v redakční radě (14), nejasně stanovené autorské poplatky (13) a napodobování impakt faktoru (11). 

Originalita/hodnota – Z hlediska ekonomických a personálních nároků se zavedení služby ukázalo efektivnější než využívání externí služby Cabells Scholarly Analytics. Poskytování služeb zároveň vedlo ke zvýšení prestiže KUK v očích akademické obce, když práce knihovníků byla oceněna vedením lékařské fakulty či uživateli opakovaně využívající tuto službu. Zároveň poskytování služby vedlo KUK k přehodnocení relevantnosti některých znaků predátorství, otevření interní diskuse o vhodnosti pojmu „predátorské časopisy“ a přehodnocení způsobu poskytování služby na ověřování dodržování transparentnosti a dobré praxe vědeckého publikování stanoveného organizacemi COPE, DOAJ, OASPA a WAME.


Klíčová slova


predátorské časopisy, služby knihoven, věda a výzkum, odborné časopisy, lékařství, Knihovna univerzitního kampusu, publikační etika

https://doi.org/10.5817/ProIn2018-2-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ABC Journals. (2016). Indexation. Retrieved 11 May 2018, from https://web.archive.org/web/20161110193120/http://www.abcjar.us/indexation.html

Academic Research Publishing Group. (2018). Indexed/abstracted in. Retrieved 11 May 2018, from https://web.archive.org/web/20180410122150/https://arpgweb.com/?ic=journal&journal=18&info=inde

Allied Business Academies. (2018). Authors Guidelines. Retrieved 10 May 2018, from https://www.abacademies.org/journals/international-journal-of-entrepreneurship-authors-guidelines.html

Anderson, R. (2017). Cabell’s New Predatory Journal Blacklist: A Review. Retrieved 13 April 2018, from https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/07/25/cabells-new-predatory-journal-blacklist-review/

Bagues, M., Sylos-Labini, M., & Zinovyeva, N. (2017). A walk on the wild side: an investigation into the quantity and quality of `predatory’ publications in Italian academia. Pisa: Institute of Economics, Scuola Superiore Sant’Anna. Retrieved from http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2017-01.pdf

Beall, J. (2013). Avoiding the Peril of Publishing Qualitative Scholarship in Predatory Journals. Journal of Ethnographic & Qualitative Research, 8(1), 1–12.

Beall, J. (2015a). Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers (3rd ed.). [Denver: University of Colorado]. Retrieved from

https://web.archive.org/web/20170105195017/https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf

Beall, J. (2015b). Predatory journals and the breakdown of research cultures. Information Development, 31(5), 473–476. doi:10.1177/0266666915601421

Beall, J. (2017). Beall’s List of Predatory Publishers 2017. Retrieved 29 April 2018, from https://web.archive.org/web/20170103170903/https://scholarlyoa.com/

Berger, M., & Cirasella, J. (2015). Beyond Beall’s List Better understanding predatory publishers. College & Research Libraries News, 76(3), 132–135.

Bisaccio, M. (2018a). Cabells’ Journal Whitelist and Blacklist: Intelligent data for informed journal evaluations. Learned Publishing, 1–6. doi:10.1002/leap.1164

Bisaccio, M. (2018b). Cabells Quote Request.

Bloudoff-Indelicato, M. (2015). Backlash after Frontiers journals added to list of questionable publishers. Nature, 526(7575), 613–613. doi:10.1038/526613f

COPE, OASPA, DOAJ, & WAME. (2018). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. United Kingdom: Committee on Publication Ethics. Retrieved from https://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv3.pdf

Crawford, W. (2014). Ethics and Access 1: The Sad Case of Jeffrey Beall. Cites & Insights, 14(4), 1–14.

Danevska, L., Spiroski, M., Donev, D., Pop-Jordanova, N., & Polenakovic, M. (2016). How to Recognize and Avoid Potential, Possible, or Probable Predatory Open-Access Publishers, Standalone, and Hijacked Journals. Prilozi (Makedonska Akademija Na Naukite I Umetnostite. Oddelenie Za Medicinski Nauki), 37(2–3), 5–13. doi:10.1515/prilozi-2016-0011

DOAJ. (c2017). Information for publishers. Retrieved 22 May 2017, from https://doaj.org/publishers

Eriksson Stefan, & Helgesson Gert. (2017). Time to stop talking about ‘predatory journals’. Learned Publishing, 31(2), 181–183. doi:10.1002/leap.1135

Forrester Amy, Björk Bo‐Christer, & Tenopir Carol. (2017). New web services that help authors choose journals. Learned Publishing, 30(4), 281–287. doi:10.1002/leap.1112

Harvey, H. B., & Weinstein, D. F. (2017). Predatory Publishing: An Emerging Threat to the Medical Literature. Academic Medicine, 92(2), 150–151. doi:10.1097/ACM.0000000000001521

Harzing, A.-W., & Adler, N. J. (2016). Disseminating knowledge: from potential to reality- new open-access journals collide with convention. Academy of Management Learning and Education, 15(1), 140–156. doi:10.5465/amle.2013.0373

Impact Journals. (c2018). Oncotarget. Retrieved 21 April 2018, from http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. (2016a). Zápis z 87. jednání KHV konaného dne 6. 6. 2016. Retrieved 14 November 2016, from http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=780525

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. (2016b). Zápis z 312. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Praha: Úřad vlády České republiky. Retrieved from http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=766310&ad=1&attid=772342

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. (2016c, March 7). Zápis z 84. jednání KHV. Retrieved 11 May 2016, from http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=772589

Kratochvíl, J., & Plch, L. (2017). Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství, 63(1), 5–13.

Macháček, V., & Srholec, M. (2017). Predatory journals in Scopus. Praha: IDEA CERGE-EI. Retrieved from http://idea-en.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_2_2017_Predatory_journals_in_Scopus/files/downloads/IDEA_Study_2_2017_Predatory_journals_in_Scopus.pdf

Masarykova univerzita. (2016). Postoj MU k tzv. predátorským vydavatelům a odborným časopisům. Brno: Masarykova univerzita. Retrieved from

http://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/56012837/Vyzkum_a_predatorske_casopisy.pdf

McCook, A. A. (2018). Indexing company praises cancer journal, then kicks it out. Retrieved 21 April 2018, from https://retractionwatch.com/2018/01/19/indexing-company-praises-cancer-journal-kicks/

Nelson, N., & Huffman, J. (2015). Predatory Journals in Library Databases: How Much Should We Worry? The Serials Librarian, 69(2), 169–192. doi:10.1080/0361526X.2015.1080782

Nguyen, V. M., Haddaway, N. R., Gutowsky, L. F. G., Wilson, A. D. M., Gallagher, A. J., Donaldson, M. R., … Cooke, S. J. (2015). How long is too long in contemporary peer review? Perspectives from authors publishing in conservation biology journals. PloS One, 10(8), 1–20. doi:10.1371/journal.pone.0132557

OASPA. (c2017). Membership Criteria. Retrieved 22 May 2017, from https://oaspa.org/membership/membership-criteria/

Oransky, I. (2017). Why did Beall’s List of potential predatory publishers go dark? Retrieved 6 April 2017, from http://retractionwatch.com/2017/01/17/bealls-list-potential-predatory-publishers-go-dark/

PLoS ONE. ([c2018]). Journal Information. Retrieved 21 April 2018, from http://journals.plos.org/plosone/s/journal-information

Richter, V., & Pillerová, V. (2017). Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR 2016/2017: zpráva z průzkumu. Praha: Národní knihovna ČR. Retrieved from http://ipk.nkp.cz/docs/copy3_of_Analza_Vzdlavani_zprva_2017_DEF.pdf

Shamseer, L., Moher, D., Maduekwe, O., Turner, L., Barbour, V., Burch, R., … Shea, B. J. (2017). Potential predatory and legitimate biomedical journals: can you tell the difference? A cross-sectional comparison. BMC Medicine, 15(1). doi:10.1186/s12916-017-0785-9

Silver, A. (n.d.). Pay-to-view blacklist of predatory journals set to launch. Nature News. doi:10.1038/nature.2017.22090

Somoza-Fernández, M., Rodríguez-Gairín, J.-M., & Urbano, C. (2016). Presence of alleged predatory journals in bibliographic databases: Analysis of Beall’s list. El Profesional de La Información, 25(5), 730–737.

U.S. National Library of Medicine. (2016). Fact Sheet: MEDLINE® Journal Selection [Fact Sheets]. Retrieved 9 November 2016, from https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/jsel.html

Ústřední knihovnická rada ČR. (n.d.). Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV). Retrieved 13 April 2018, from http://ipk.nkp.cz/docs/celozivotni-vzdelavani/koncepce-czv-pdf

Wallace, J. (Ed.). (2008). ECP-2007-DILI-537003 PEER: Final report, 1 September 2008 - 31 May 2012. [Hague, Netherlands]: Publishing and the Ecology of European Research. Retrieved from http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/PEER_D4_final_report_29SEPT11.pdf

WAME. (2015). Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. Retrieved 10 December 2017, from http://www.wame.org/about/principles-of-transparency-and-best-practice

Watson, R. (2017). Beall’s list of predatory open access journals: RIP. Nursing Open, 4(2), 60–60. doi:10.1002/nop2.78

Wicherts, J. M. (2016). Peer Review Quality and Transparency of the Peer-Review Process in Open Access and Subscription Journals. PLoS ONE, 11(1). doi:10.1371/journal.pone.0147913