Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL

Michaela Alijonov Hametová, Eva Novotná

Abstrakt


Účel – Odborný článekpředstaví rozvoj a extenzi Geografické bibliografie ČR online – GEOBIBLINE v posledních letech. Nastíní také rostoucí význam analytického popisu v rámci databáze. Poukáže i na spolupráci odborných knihoven a dalších institucí. 

Design/metodologie/přístup – Článek v úvodu ozřejmí jak a proč vznikl celý projekt GEOBIBLINE. Prostřednictvím připomenutí publikační činnosti o zásadních výsledcích projektu se pak stručně zmapuje celý jeho vývoj od roku 2008 až k roku 2017. Autorky se dále dotýkají témat jako je aktuální struktura bibliografických záznamů v GEOBIBLINE, počty plných textů a geografické vyhledávání kartografických dokumentů MapRank search. Pozornost je věnována katalogizaci a věcnému popisu grafiky včetně analytického popisu grafiky. Následně se článek zaměřuje na rostoucí význam analytického popisu v rámci GEOBIBLINE a související spolupráci s bází analytické bibliografie ČR – ANL.

Výsledky – Výsledkem článku je představení projektu GEOBIBLINE v celé jeho šíři, spolu s aktuálními novinkami po obsahové, technologické stránce i ohledně spolupráce institucí. Článek pomáhá také nastínit, co může Česká geografická bibliografie online nabídnout v rámci spolupráce institucím i jednotlivcům. 

Originalita/hodnota – Všem potenciálním uživatelům či spolupracovníkům z řad odborné i laické veřejnosti je představen projekt GEOBIBLINE se svými obsahovými i technologickými novinkami. Ukazuje se, že GEOBIBLINE se může stát příkladem dobré praxe nejen ohledně samotné tvorby bibliografické databáze a jejího fungování, ale také co se týká bibliografického zpracování netradičních druhů dokumentů (staré mapy, veduty, stereoskopické diapozitivy apod.).


Klíčová slova


geografická bibliografie, databáze, analytický popis, spolupráce knihoven

https://doi.org/10.5817/ProIn2019-1-4

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Doležalová, P., Kaňka, J., Kindl, D., Maixnerová, L., Mika, J., Mikulecká, Z… & Schwarz, J. (2015). Koncepce analytické bibliografie v České republice 2016-2020. Praha, Czechia: SDRUK ČR. Retrieved from http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/Sekce/Kolokvium/Koncepce.pdf

Geografická bibliografie ČR online. [webpage]. c2008. Retrieved September 20, 2018 from http://www.geobibline.cz/cs

Griffiths, J. (2018). Google Maps API pricing changes: what do they mean?. [webpage]. Retrieved November 2, 2018 from https://manifesto.co.uk/google-maps-api-pricing-changes/

Hametová, M. (2015). Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros, 19(5), Retrieved from http://ikaros.cz/node/17510

Hemola, H., Jansová, L., & Šťastná, P. Koncepce národního systému analytické bibliografie. Praha, Czechia: [Národní knihovna České republiky]. Retrieved from https://ipk.nkp.cz/docs/koncepce/koncepce-narodniho-systemu-analyticke-bibliografie

Kavanová, O. (2017). Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE. Ikaros, 21(6), Retrived from https://ikaros.cz/nove-geograficke-rozhrani-maprank-search-v-geograficke-databazi-geobibline.

Komenský, J. A. (Cartographer). (1664). Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio [Regional map]. Retrieved from http://mapy2.natur.cuni.cz:8080/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/dc3669ee-843d-4d9a-9b6f_batch6_layer_00323_00072_300dpi

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020. (2017). (1st ed.). Praha, Czechia: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut. Retrieved from https://ipk.nkp.cz/docs/koncepce/koncepce_k_vystaveni.pdf

Mikulecká, Z. (2017). ANL – výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících. In M. Ř. Holanová (Ed.), České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře (1st ed., pp. 109-115). Praha, Czechia: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Národní knihovna České republiky: Cena ministerstva kultury – Knihovna roku 2009. [webpage]. 2009. Retrieved from http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2009/pocin.htm

Němečková, J. (2018). Katalogizace vedut. Praha, Czechia: [Univerzita Karlova v Praze].

Novotná, E. (2012). Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la información, 21(3), 304-311. Retrived from http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/mayo/12.pdf

Novotná, E. (2014). Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisů podle RDA v MARC 21: Realizační výstup programu DF11P01OVV003 TEMAP – Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví (2011-2015, MK0/DF) (1st ed.). Praha, Czechia: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Retrieved from http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/images/dokumenty/def_metod_RDA_old.pdf

Novotná, E. (2017). GEOBIBLINE: geografická bibliografie ČR online. In M. Ř. Holanová (Ed), Česká oborová bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře (1st ed., pp. 180-197). Praha, Czechia: Ústav pro českou literaturu AV.

Novotná, E. (2018). Veduty.cz. Cooperation of the Map Collection with an archive to make vedute accessible. Příspěvek prezentovaný na konferenci Honor the past and create the future: The 21st Map and Geoinformation Curators Group Conference, 8-9 října 2018, Gotha, Německo.

Novotná, E. (2015). Zpřístupnění kartografických materiálů a další výsledky projektu TEMAP: PřF UK v Praze. Praha, Czechia. Retrieved from http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/2/Novotna_Eva.pdf

Novotná, E., & Hyndráková, M. (Eds.). (2017). Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2016. Praha, Czechia: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.

Novotná, E., & Kavanová, O. (Ed.). Výroční zpráva 2017: Geografická knihovna PřF UK. Praha, Czechia: Geografická knihovna PřF UK.

Pršínová, T. (2014). Česká (národní?) článková bibliografie – přežitek, nebo moderní služba čtenářům? [powerpoint presentation]. Retrieved from https://docplayer.cz/25988463-Ceska-narodni-clankova-bibliografie-prezitek-nebo-moderni-sluzba-ctenarum.html

Svobodová, E. Zpráva o realizaci kooperativních projektů v podprogramu VISK 9/1 za rok 2017: Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách.

Top universities: QS world university rankings. [webpage]. c 1994-2018. Retrieved September 20, 2018 from https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

Univerzita Karlova v Praze: partner projektu Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek. [webpage]. Retrieved from http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/

VISK 9/1 Rozvoj souborného katalogu ČR (CASLIN) a souboru národních autorit. Retrieved from https://visk.nkp.cz/dokumenty/visk9/2017/VISK9I_zprava_2017.docx

>> Doporučená literatura <<

(Odkazovaná v kapitole: Ohlédnutí za vývojem GEOBIBLINE a dosavadním bádáním prostřednictvím publikační činnosti)

Alijonov Hametová, M. (2015). Webinar GEOBIBLINE: Webinář k databázi GEOBIBLINE [videozáznam]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=B3Mfxku_xuw

Eliášová, V., & Novotná, E. (2011). Geografická bibliografie ČR online. ProInflow, 3, 13-20. Retrieved from http://pro.inflow.cz/geograficka-bibliografie-cr-online

Hametová, M. (2015). Geografická bibliografie České republiky online (GEOBIBLINE). Ikaros, 19(5), Retrieved from http://ikaros.cz/node/17510

Kavanová, O. (2017). Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE. Ikaros, 21(6), Retrived from https://ikaros.cz/nove-geograficke-rozhrani-maprank-search-v-geograficke-databazi-geobibline.

Morongová, V., & Šimánová, H. (2013). Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. In Knihovny současnosti 2013 (1st ed., pp. 126-131). Ostrava, Czechia: Sdružení knihoven ČR. Retrieved from http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/Sbornik2013.pdf

Novotná, E. (2012). Base de datos GEOBIBLINE y su comparación con las bases geográficas existentes en el mundo. El profesional de la información, 21(3), 304-311. Retrieved from http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2012/mayo/12.pdf

Novotná, E. (2009a). GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009 (1st ed., pp. 177-186). Ostrava, Czechia: Sdružení knihoven ČR. Retrieved from http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2009-7-177.pdf

Novotná, E. (2017). GEOBIBLINE: geografická bibliografie ČR online. In M. Ř. Holanová (Ed), Česká oborová bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře (1st ed., pp. 180-197). Praha, Czechia: Ústav pro českou literaturu AV.

Novotná, E. (2011a). Geografická bibliografie ČR on-line: GEOBIBLINE (1st ed.). Praha, Czechia: Vysoká škola chemicko-technologická.

Novotná, E. (2013a). Geografické autority a harmonizace rejstříku v databázi GEOBIBLINE. Acta onomastica, 54(1), 351-363.

Novotná, E. (2009b). Informační podpora geografie. (1st ed.) Praha, Czechia: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Novotná, E. (2011b). Metodika pro tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line (1st ed.). Praha, Czechia: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Retrieved from http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf

Novotná, E. (2015). Search for digitized cartographic materials on the example of the TEMAP project. [CD]. Corfu: Commision on Digital Technologies in Cartographic Heritage.

Novotná, E. (2013b). Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line. Knihovna - knihovnická revue, 24(1), 5-27. Retrieved from http://knihovna.nkp.cz/knihovna131/13105.htm