Principy a dilemata informační etiky: Svoboda slova, právo na informace a cenzura v kontextu problému dezinformace

Jiří Stodola

Abstrakt


Účel – Cílem článku je identifikovat v rámci filosofie a informační vědy formulované principy informační etiky; prozkoumat pojem dezinformace a jeho roli v principech informační etiky; rozčlenit jednotlivé oblasti informační etiky podle jednotného kritéria; identifikovat možná dilemata a určit, jakou roli v těchto dilematech hraje dezinformace; aplikovat principy informační etiky na řešení základních dilemat informační etiky.

Design/metodologie/přístup – Postupujeme od induktivně stanoveného problému (problém dezinformování) k hledání teoretických východisek (koncept dezinformace, principy informační etiky, oblasti informační etika a s nimi spjatá dilemata), která uvádíme do vzájemného vztahu, aby je bylo možné aplikovat na problém, a tak napomoci jeho řešení.

Výsledky – Pro řešení problémů spojených s desinformováním jsou vhodné principy pracující s pojmem informace/entropie. Dilemata napříč informační etikou vedou mezi právem na informace (informace jako zdroj), svobodou slova (informace jako produkt) a cenzurou (informace jako cíl). Nezávislost informace na pravdivosti (alethická neutralita) selhává při řešení problému dezinformace.

Originalita/hodnota – Jedná se o ojedinělou snahu řešit problém dezinformování pomocí teoretického nástroje.


Klíčová slova


informační etika, principy, dilemata, informace, desinformace, svoboda slova, právo na informace, cenzura

https://doi.org/10.5817/ProIn2019-1-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Capurro, R. (2006). Toward an ontological foundations of information ethics. Ethics and Information Technology, 8, 175-186.

Capurro, R. & Hjørland, B. (2003). The concept of information. Annual Review of Information Science and Technology. 37, 343-411.

Case, D. O. (2006). Looking for information: A survey on research on information seeking, needs, and behavior. London: Academic Press.

Cornelius, I. 2002. Theorizing information for information science. Annual Review of Information Science and Technology, 2002, 36, 393-425.

Činčera, J. (2002). Informační etika: Sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. Brno: Masarykova univerzita.

Day, R. E. (2001). The modern invention of information. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Dretske, F. I. (1981). Knowledge and the flow of information. Cambridge: MIT Press.

Fallis, D. (2015). The concept of disinformation. In Encyclopedia of Information Science and Technology (4720-4727). Hershey: Information Science Reference.

Fallis, D. (2009). A conceptual analysis of disinformation. In iConference. Dostupné z: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/15205.

Fetzer, J. H. (2004). Disinformation: The use of false information. Mind and Machines, 14(2), 231-240.

FETZER, J. H. (2004a). 'Information: does it have to be true?'. Minds and Machines, 14(2), 223–229.

Floridi, L. (2013). The ethics of information. London: Oxford University Press.

Floridi, L. (2011). Semantic conceptions of information, Dostupné z: http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/information-semantic/.

Floridi, L. (2011a). The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press.

Floridi, L. (2006). Information ethics, its nature and scope. SIGCAS Computers and Society, 36(3), 21–36.

Fox, C. J. (1983). Information and misinformation: An investigation of the notions of information, misinformation, informing and misinforming. Westport: Greenwood Press.

Frohmann, B. (2004). Deflating information: From science studies to documentation. Toronto: University of Toronto Press.

Janoš, K. (1993). Informační etika. Praha: Univerzita Karlova.

Scaratino, A. & Piccini, G. (2010). Information without truth. Metaphilosophy, 41(3), 314-329.

Severson, R. J. (1997). The principles of information ethics. Armonk: M.E. Sharpe.

Stodola, J. (2016). Abortion as a problem of information macroethics. Journal of Information Ethics, 25(2), 115-127.

Stodola, J. (2016a). Principy informační etiky. ProInflow, 8(2), 70-84. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1532/1802.

Stodola, J. (2015). Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Brno: Masarykova univerzita.

Stodola, J. (2011). Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metodologie informační vědy. ProInflow, 3(1), 19-50. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/849.

Stodola, J. (2010). Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow, 2(1). Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/868.