Obraz, informace, entropie

Dita Malečková, Renata Štysová Rychtáriková, Jan Urban

Abstrakt


Účel – Text je výzkumnou studií z oblasti analýzy obrazu využívající funkci informační entropie, a představuje alternativu k netransparentní práci s obrazy využívající neuronové sítě, která je v současnosti dominantní. Zároveň odkazuje na významný moment prolínání vědy a umění v oblasti abstraktního umění počátku 20. století.

Design/metodologie/přístup – Popisuje výzkum, v němž bylo dílo Františka Kupky použito jako vstupní obrazová informace v experimentu zahrnujícím originální metodu obrazové analýzy využívající funkci informační entropie (Rényiho entropie).

Výsledky – Hlavním přínosem textu je design experimentu, který zahrnoval nejen výpočet informační entropie obrazu, ale i lidské třídění obrazového materiálu a porovnání pomocí regresní analýzy a byl navržen jako pilotní průzkum zaměřený na vztah lidského vnímání, strojového vidění a přirozené i simulované komplexity.

Originalita/hodnota – Text poukazuje na současný stav v oblasti strojového vidění, jeho zvyšující se neprůhlednost (zejména v případě používání neuronových sítí) a potřebu ho lépe teoreticky i prakticky uchopit pomocí jiných přístupů, např. pomocí navrženého matematického modelování.


Klíčová slova


informační věda, analýza obrazu, informační entropie, kulturní analytika, abstrakce, abstraktní umění, komplexita

https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Malečková, D. Obraz, informace, komplexita. Studium vizuální informace s využitím funkce informační entropie se zaměřením na výtvarnou abstrakci, dizertační práce, obhájena na ÚISK FF UK, 2017. Dostupné online z: file:///Users/ditama/Downloads/IPTX_2010_2_11210_0_289343_0_105398.pdf

Rychtáriková R., Korbel J., Macháček P., Císař P., Urban J., Štys D. Point Information Gain and Multidimensional Data Analysis. Entropy 18(2), 372, 2016.

Rychtáriková R., Malečková D., Urban J., Bárta A., Novotná M., Zhyrova A., Náhlík T., Štys D. Study of Human Perception with the Usage of Information Entropy Analysis of Patterns, in PURPLSOC: Pursuit of Pattern Language for Societal Challenges/PURPLSOC The Workshop 2014 1), Baumgartner and Sickinger (eds.), pp. 366–384, ISBN 978-3-7375-5458-9, epubli GmbH (Verlag), 2015, Rakousko.

L. A. Gatys & A. S. Ecker & M. Bethge: A Neural Algorithm of Artistic Style, 2015), dostupné online z: https://www.researchgate.net/publication/281312423_A_Neural_Algorithm_of_Artistic_Style

Neil Johnson, Guannan Zhao, Eric Hunsader, Hong Qi, Nicholas Johnson, Jing Meng & Brian Tivnan: Abrupt rise of new machine ecology beyond human response time, 2013, dostupné online z: https://www.researchgate.net/publication/256490201_Abrupt_rise_of_new_machine_ecology_beyond_human_response_time