Optické datové disky ve fondu dvou největších českých knihoven: Historický přehled a možnosti jejich ochrany

Zdeněk Hruška

Abstrakt


Účel – Článek se zabývá optickými datovými disky ve fondu dvou největších tuzemských knihoven, změnou role těchto médií v posledních desetiletích a jakým rizikům čelí. Představuje projekt CDArcha, který nabízí nástroje na ochranu obsahu datových optických disků a nastiňuje kroky, které bude do budoucna nutné přijmout, aby data uložená na nosičích zůstala dlouhodobě přístupná pro uživatele knihoven.  

Design/metodologie/přístup – V první části, která se zabývá situací v Národní knihovně ČR v 90. letech a na počátku nového století, článek vychází z analýzy projektových dokumentů a dalších materiálů, jenž k tématu vznikly. Druhá část se pak věnuje situaci v Moravské zemské knihovně a popisu projektu CDArcha.

Výsledky – Článek popisuje, jaké strategie dvě největší české knihovny v minulosti užívaly v ochraně optických disků ve svých fondech. Nástroje popsané ve druhé části umožňují paměťovým institucím extrahovat data z ohrožených disků a bezpečně je uložit na centrálním serveru a zajistit jim tak ochranu na bitové úrovni.

Originalita/hodnota – Přínosem článku je shrnutí výzkumných aktivit Národní knihovny ČR v oblasti optických disků – téma bylo odbornou knihovnickou komunitou opomíjeno, samotné projektové zprávy jsou dnes dostupné již jen ve Webarchivu NK ČR. Projekt CDArcha, který zapadá do výzkumných a vývojových aktivit Moravské zemské knihovny, nabízí pro knihovny a další paměťové instituce nástroje pro ochranu dat uložených na optických discích.


Klíčová slova


optické disky, ISO image, CD-ROM, DVD, knihovny, ochrana na bitové úrovni

https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Diskuze na Semináři k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny VIII., pořádaném Moravskou zemskou knihovnou v Brně, 3. - 4. dubna 2019.

Espenschied, D., Rechert, K., von Suchodoletz, D., Valizada, I. & Russler, N. (2013) Large-Scale Curation and Presentation of CD-ROM Art. iPres 2013. Dostupné z:

http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/Large-Scale%20Curation%20and%20Presentation%20of%20CD-ROM%20Art.pdf

Knoll, A. (1998) Memoriae Mundi Series Bohemica: Program digitálního zpřístupnění vzácných fondů. Ikaros. 2(7). urn:nbn:cz:ik-11113. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11113

Knoll, A. & Psohlavec, S. (2002) Zpráva o řešení projektu výzkumu a vývoje Optimalizace archivace a zpřístupnění digitálních dat: závěrečná zpráva za léta 2001-2002. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20140316071406/http://digit.nkp.cz/knihcin/digit/vav23/zpravaweb.doc

Knoll, A., Polišenský, J. & Uhlíř, Z. (2004). Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů: Zpráva o řešení výzkumného záměru za rok 2004. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z:

https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20100428151510/http://digit.nkp.cz/projekty/VZ-2004_2010/2004/Zprava2004.pdf

Knoll, A., Polišenský, J. & Uhlíř, Z. (2009). Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů: dílčí zpráva o řešení za r. 2009. Praha: Národní knihovna ČR. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20100428200212/http://digit.nkp.cz/projekty/VZ-2004_2010/2009/Hlavn%C3%ADZpravaWeb.pdf

Kocourek, P. (2010). Evidence iso obrazů v rámci registru digitalizace. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0BzOLuOh094X8RUxkX2t3bGpIcGM/view?usp=sharing

Lukšů, A. (2010). Dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování dokumentů zaznamenaných na optických discích. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav české literatury a knihovnictví. Bakalářská diplomová práce. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/lxafa/Bakalarska_prace_Alzbeta_Luksu.pdf

Psohlavec, S. Praktické zkušenosti s dlouhodobou archivací dat na CD-R discích. (2005). Automatizace knihovnických procesů 2005 (AKP 2005), 10. ročník semináře, Liberec, 3. a 4. květen 2005. Dostupné z: https://wayback.webarchiv.cz/wayback/20140321010326/http://www.akvs.cz/akp-2005/11-psohlavec.pdf

Rechet, K. (2019) Scaling Emulation and Software Preservation Infrastructure (EaaSI). ILIDE International Conference 2019. Dostupné z:

http://www.schk.sk/wordpress/wp-content/themes/MichelleSCHK/digilib/Presentations/April19/ILIDE2019_Rechert.pptx