Vývoj standardu PREMIS a možnosti jeho dalšího využití ve standardech NDK

Natálie Ostráková, Pavlína Kočišová, Miroslava Beňačková

Abstrakt


Účel – Článek představuje metadatový standard PREMIS, který se používá pro zápis archivačních metadat, je diskutována historie standardu, struktura a možnosti jeho užití v různých institucích a aplikacích. Primárně ale přibližuje jeho implementaci v standardech Národní digitální knihovny České republiky (NDK). Cílem je poukázat na jeho výhody a na směry, jakými by se mohl Standard NDK v oblasti zápisu archivačních metadat ubírat. Zařazením se jedná o případovou studii.

Design/metodologie/přístup – Metodologicky se jedná o analýzu. V její úvodní části je shrnuta historie standardu PREMIS, jeho části a proměny.  Následně se článek věnuje konkrétním detailům aplikace standardu PREMIS v NDK, používaným elementům a řízeným slovníkům. Taktéž se zmiňuje způsob aplikace PREMIS v zahraničních institucích. V poslední části se potom nastiňuje výhled užití PREMIS v NDK a možné implementace jeho dalších funkcí, což je ukazatelem, jakým směrem se bude vývoj v NDK ubírat.

Výsledky – Analýza ukázala způsoby užití standardu v některých zahraničních institucích, některé z nich jsou zvažovány v budoucím rozvoji Standardu NDK. Jedná se například o možnost popisu na úrovni reprezentace a popisu intelektuální entity jako objektu dlouhodobého uložení; nebo o přidání elementu rozšíření u objektu pro zachycení co nejkomplexnějších technických vlastností.

Originalita/hodnota – Přínosem článku je ucelený pohled na využití mezinárodního standardu PREMIS ve Standardu NDK a naznačení dalšího možného vývoje. Spolu s tím jsou diskutována rozhodnutí, která za těmito změnami stojí.


Klíčová slova


PREMIS, Národní digitální knihovna, archivační metadata, digitální archivace

https://doi.org/10.5817/ProIn2019-2-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bredenberg, Karin, Luis Faria, Miguel Ferreira, Anders Bo Nielsen, Jan Rörden, Sven Schlarb, Carl Wilson (31.5. 2019). E-ARK Archival Information Package (AIP). Version 2.0., (DILCIS Board). Dostupné z: https://earkaip.dilcis.eu/pdf/aip-specification.pdf

Caplan, Priscilla. (2017) Understanding PREMIS. 2018-11-06. Dostupné z: http://www.loc.gov/standards/premis/understanding-premis-rev2017.pdf

Cubr, Ladislav. (2017) Autenticita a digitální informace. (Disertační práce). Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/105596.

Cubr, Ladislav. (2017-2018) Analýza standardu Premis, věnující se signifikantním vlastnostem. Interní dokument Národní knihovny.

Dappert, Angela. (20.2. 2018) Digital Preservation Metadata & Improvements to PREMIS in v3.0. In: Youtube. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=MU3Od6mviQs&t=3s

Elkiss, Aaron (2018). HathiTrust PREMIS Implementation. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/pif/2018/iPres2018-HathiTrust.pdf

Guidelines for using PREMIS with METS for Exchange (2017). Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/guidelines2017-premismets.pdf

HathiTrust (2015). HathiTrust PREMIS Implementation – Version 2.0. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1UTZNIzRfelVixIYJ9nZ12tnieIe6FNZSMi9Fdhh2z5c/edit

Lavoie, Brian, Gartner, Richard. (2013) Preservation Metadata. 2.nd edition. 2019-05-28. Dostupné z: https://1url.cz/GMZgu

Metadata Requirements and Preparing Content for Digital Preservation: v1.7.0. National Digital Preservation Services. Dostupné z http://digitalpreservation.fi/files/Metadata-1.7.0-en.pdf

National Library of Sweden. (2013-02-04) Creating information packages in Project Digidaily: Specification Documents. Dostupné z:

http://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/agreement/dd1/digidaily_specifications_eng.pdf

PREMIS/METS for scalability. Archivematica Wiki. 2018-02-20. Dostupné z: https://wiki.archivematica.org/PREMIS/METS_for_scalability

Premis Editorial Committee (July 2012). PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 2.2. Washington (DC): Library of Cngress. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-dd-2-2.pdf

Premis Editorial Committee (June 2015). PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata. Version 3.0. Washington (DC): Library of Cngress. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf

Using PREMIS with METS. Dostupné z: https://www.loc.gov/standards/premis/premis-mets.html