Signifikantní vlastnosti: příspěvek ke kolektivnímu nevědomí

Miroslava Beňačková, Pavlína Kočišová, Vojtěch Kopský, Frank Richard Mally, Natalie Ostráková

Abstrakt


Účel – Článek pojednává o problematice signifikantních vlastností digitálních objektů a stanovuje si za cíl tento koncept aplikovat v rámci Národní digitální knihovny. V textu jsou představeny jak různé přístupy k otázce signifikantních vlastností a jejich určování, tak i jejich různé druhy. Cílem je ale pokusit se určit data-centrické technické vlastnosti zvukových a obrazových souborů v rámci NDK, které je vhodné uchovat a představit návrh jejich zápisu. Zařazením se jedná o výzkumnou studii. 

Design/metodologie/přístup – Metodologicky se jedná o analýzu. Shrnuje rozličné přístupy k signifikantním vlastnostem v mezinárodních institucích a postupy při jejich stanovení. Blíže pojednává o možnostech jejich zápisu do standardu PREMIS a věnuje se také duplicitě informací. V návaznosti na to předkládá výčet technických vlastností, které jsou námi považovány za signifikantní.   

Výsledky – Analýza technických vlastností v rámci standardů NDK a signifikantních vlastností doporučených jinými institucemi umožnila určení signifikantních vlastností pro zvukové a obrazové soubory jednotlivých objektů v rámci NDK. Tento výčet může být v budoucnu použitý jako podklad při případné implementaci signifikantních vlastností do standardů NDK.

Originalita/hodnota – Přínosem článku je ucelený pohled na problematiku signifikantních vlastností a vytvoření podkladů k dalšímu vývoji standardů NDK. Zmiňuje také další typy signifikantních vlastností, kterým je potřeba se v budoucnu věnovat.


Klíčová slova


signifikantní vlastnosti, významné vlastnosti, PREMIS, Národní digitální knihovna, digitální archivace, technická metadata, zvukové soubory, obrazové soubory

https://doi.org/10.5817/ProIn2020-2-3

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Archives New Zealand. 04_NewZealandNationalLibrary.xml [online]. 2009 [cit. 2020-07-01]. http://www.loc.gov/standards/premis/registry/examples/04_NewZealandNationalLibrary.xml

Ashley, K., Davis, R. & Pinsent, E. (2008). Significant Properties of E-learning Objects (SPeLOs). Tech. rep. Draft version 0.91. JISC Information Environment Committee. http://pubs.ulcc.ac.uk/54/1/spelos_ report.pdf.

Carlson, S. & Anderson, B. (2007). What are data? The many kinds of data and their implications for data re-use. Journal of Computer-Mediated Communication 12 (2): 635–651. doi:10.1111/j.1083-6101.2007. 00342.x. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1083-6101.2007.00342.x.

THE CEDARS PROJECT, Cedars Guide to Digital Collection Management, (2002). University of Leeds. Dostupné také z:

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20050410120000mp_/http://www.leeds.ac.uk/cedars/guideto/collmanagement/guidetocolman.pdf

Corti, L. (2007). “Re-using archived qualitative data: Where, how, why?” Archival Science 7 (1): 37–54. doi:10. 1007/s10502-006-9038-y. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10502-006-9038-y.pdf

Coyne, M., Duce, D., Hopgod, B., Mallen, G. & Stapleton M. (2007). The Significant Properties of Vector Images. Tech. rep. Version 4.3. JISC Digital Preservation Programme. https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http:/www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/preservation/vector_images.pdf

Coyne, M. & Stapleton, M. (2008). The significant properties of moving images. Tech. rep. JISC Digital Preservation Programme.

Cubr, L. (2017) Autenticita a digitální informace. (Disertační práce). Dostupné z:

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/105596.

Dappert, A. & Farquhar, A. (2009). “Significance is in the Eye of the Stakeholder”. In 13th European Conference, ECDL 2009, Corfu, Greece, September 27-October 2, 2009. Proceedings, ed. by Maristella Agosti et al., 5714:297–308. Lecture Notes in Computer Science. European Conference on Digital Libraries, Springer Berlin, Heidelberg. isbn: 978-3-642-04346-8. doi:10.1007/978-3-642-04346-8. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-04346-8_29.pdf

De Vos, J.(2015). Domain specific implementation of PREMIS. Prezentace prezentovaná na/v: iPRES 2015 workshop: PREMIS implementation fair – Nov. 6th 2015. Dostupné na WWW: https://www.loc.gov/standards/premis/pif/2015/index.html

EX LIBRIS. Rosetta AIP Data Model [online]. Ex Libris Limited, (June 2020). [cit. 2020-07-01]. Dostupné z:

https://files.mtstatic.com/site_11811/39700/4?Expires=1593609950&Signature=njx57zG0HvBvcCUaHAQYjKM2B9BiLYA6QQRtYMDE2DDFNQ8C0GU-L9mPUtK0rjUfla5ob93WxZC9H~aVJBaD47xIfAdyihAw8yStcZ2s-67J3vPjNcrjKCAMEt8wD4g2DLcbIBeci2~qHlY2epTlfIH70khXkLERm56Ym3HN8tk_&Key-Pair-Id=APKAJ5Y6AV4GI7A555NA

Faniel, I. M. (2009). “Unrealized Potential: The Socio-Technical Challenges of a Large Scale Cyberinfrastructure Initiative”.

https://pdfs.semanticscholar.org/e6f3/23e6106b9c6d89f7419f489be72eb921df10.pdf?_ga=2.155260862.409180184.1571031725-715198704.1570454413

Faniel, I. M., and Jacobsen, T. E. (2010). “Reusing Scientific Data: How Earthquake Engineering Researchers Assess the Reusability of Colleagues’ Data”. Computer Supported Cooperative Work 19:355–375. doi:10.1007/ s10606-010-9117-8. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007 2Fs10606-010-9117-8.pdf

Faniel, I. M., & Yakel, E. (2011). Significant Properties as Contextual Metadata. Journal of Library Metadata 11:155–165. issn: 1937-5034. doi:10.1080/19386389.2011.629959

German National Library of Science and Technology (TIB). Core Trust Seal: Assessment Information: Repository: TIB Digital Long-Term Archive [online]. (2020). [cit. 2020-07-01]. https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2020/06/TIB-Digital-Long-Term-Archive.pdf

Giaretta, D., Matthews, B., Bicarregui, J., Lambert, S., Guercio, M., Michetti, G., & Sawyer, D. (2009). Significant Properties, Authenticity, Provenance, Representation Information and OAIS Information. UC Office of the President: California Digital Library [online]. 2009-05-10 [cit. 2018-11-14]. https://escholarship.org/uc/item/0wf3j9cw

Grace, S., Knight, G. & Montague, L. (2009). InSPECT Project Final Report. Tech. rep. Version 1.0. King’s College London. https://ndownloader.figshare.com/files/13131539.

HathiTrust. HathiTrust PREMIS Implementation - Version 2.0 [online]. updated April 20, 2015 [cit. 2020-07-01]. https://docs.google.com/document/d/1UTZNIzRfelVixIYJ9nZ12tnieIe6FNZSMi9Fdhh2z5c/edit#heading=h.k2fhyw155gi

Hedstrom, M. L., Lee, C. A., Olson, J.S. & Lampe, C. A., (2006). The Old Version Flickers More: Digital Preservation from the User’s Perspective. The American Archivist: 159–187. https://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.69.1.1765364485n41800

Heslop, H., Davis, S. & Wilson, A. (2002). An approach to the preservation of digital records. Tech. rep. National Archives of Australia (NAA).

http://www.imaginar.org/taller/dppd/DPPD/40%20pp%20Approach.pdf

Hockx-Yu, H. & Knight, G. (2008). What to Preserve?: Significant Properties of Digital Objects. International Journal of Digital Curation. Bath: University of Bath, 3(1), 141-153. DOI: https://doi.org/10.2218/ijdc.v3i1.49 ISSN 1746-8256.

Knight, G. (2008). Significant Properties Testing Report: Audio Recordings [online]. CeRch, [cit. 2019-11-27]. Dostupné z:

https://figshare.com/articles/InSPECT_Significant_Properties_Testing_Report_Audio_Recordings/7137818

Knight, G. (2010a). Significant Properties Data Dictionary. Tech. rep. Version 1.1. InSPECT Project. https://ndownloader.figshare.com/files/13131551.

Knight, G. (2009). InSPECT Framework Report. Londýn. Dostupné také z: http://significantproperties.kdl.kcl.ac.uk/inspect-framework.pdf

Knorr-Cetina, K. (1999). Epistemic cultures: how the sciences make knowledge. Harvard University Press, Cambridge, Mass. isbn: 0674258932.

Konečný, M. (2018). Významné vlastnosti digitálních objektů. Prezentace prezentovaná na/v: Národní technická knihovna na semináři 15. listopadu 2018

Konečný, M. (2019) Významné vlastnosti digitálních objektů a jejich určování. Interní studie pro NK.

Matthews, B., McIlwrath. B., Giaretta D. & Conway, E. (2008). The significant properties of software: A study. Tech. rep. Version 1.0. JISC Digital Preservation Programme. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.122&rep=rep1&type=pdf

Montague, L., Brown, A., Knight, G. & Stephen G. (2010). InSPECT Significant Properties Testing Report: Raster Images. InSPECT Project Document. Dostupné také z:

https://figshare.com/articles/InSPECT_Significant_Properties_Testing_Report_Raster_Images/7137803

Morrissey, S. (2010). The economy of free and open source software in the preservation of digital artefacts. Library Hi Tech 28 (2). doi:10.1108/07378831011047622.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/07378831011047622/full/pdf?title=the-economy-of-free-and-open-source-software-in-the-preservation-of-digital-artefacts

Lynch, C. (1999). Canonicalization: a fundamental tool to facilitate preservation and management of digital information. D-Lib Magazine, no. 9. http://www.dlib.org/dlib/september99/09lynch.html

National Library of Wales. (2008). 11_Wales_NLW_wills.xml [online]. [cit. 2020-07-01]. http://www.loc.gov/standards/premis/registry/examples/11_Wales_NLW_wills.xml

OCLC/RLG, Working Group on Preservation Metadata. (2002). Preservation Metadata and the OAIS Information Model – A Metadata Framework to Support the Preservation of Digital Objects. Tech. rep. https://www.oclc.org/content/dam/research/activities/pmwg/pm_framework.pdf

PREMIS Editorial Committee, (2015). PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata: version 3.0. Washington, D.C.: The Library of Congress. http://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-3-0-final.pdf

Riksarkivet. Premis_45_SNA_2015.xml [online]. 2015? [cit. 2020-07-01].

http://www.loc.gov/standards/premis/registry/examples/premis_45_SNA_2015.xml

Rothenberg, J. & Bikson, T. (1999). Carrying Authentic, Understandable and Usable Digital Records Through Time. Report to the Dutch National Archives and Ministry of the Interior. Tech. rep. RAND-Europe. https: //www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rand_europe/RE99/RE99-016/RE99-016.pdf.

Significant characteristics. Archivematica [online]. last modified on 11 February 2020, at 18:33 [cit. 2020-07-01]. https://wiki.archivematica.org/Significant_characteristics

Steeman, M., ed. (2018) Preservation Metadata Dictionary 2.0. Tech. rep. Netherlands Institute for Sound and Vision. https://publications.beeldengeluid.nl/pub/61

Thibodeau, K. (2002). Overview of technological approaches to digital preservation and challenges in coming years. In The State of Digital Preservation: An International Perspective, Conference Proceedings, 107:4–31. Council on Library / Information Resources Washington, D.C. isbn: 1-887334-92-0. https://clir.wordpress.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/pub107.pdf.

Van House, N. A. (2002). Digital libraries and practices of trust: Networked biodiversity information. Social Epistemology 16 (1): 99–114. doi:10.1080/02691720210132833. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02691720210132833

Van House, Nancy A., Mark H. Butler, and Lisa R. Schiff. 1998. Cooperative knowledge work and practices of trust: Sharing environmental planning data sets. In Proceedings of The 1998 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, 335–343.

http://people.ischool.berkeley.edu/~vanhouse/cscwdist.pdf.

Vermaaten, S., Lavoie, B. & Caplan, P. (2012). Identifying threats to successful digital preservation: the SPOT model for risk assessment. D-Lib Magazine 18 (9/10). doi:10.1045/september2012-vermaaten. http://www.dlib.org/dlib/september12/vermaaten/09vermaaten.html.

Wilson, A. (2007). Significant Properties Report, InSPECT Work Package 2.2. Tech. rep. Version 2. InSPECT Project.

https://figshare.com/articles/InSPECT_Significant_Properties_Report_WP2_2_/7137812.

Zimmerman, A. S. (2008). New knowledge from old data: The role of standards in the sharing and reuse of ecological data. Science, Technology, & Human Values 33 (5): 631–652. doi:10.1177 2F0162243907306704. https://www.researchgate.net/publication/239566188_New_Knowledge_from_Old_Data_The_Role_of_Standards_in_the_Sharing_and_Reuse_of_Ecological_Data