Pravdivost a pravděpodobnost: esej k sémantice bibliografického záznamu

Jiří Stodola

Abstrakt


Účel – Cílem článku je uvedení specifického konceptu pravdy do katalogizační teorie, jejíž součástí je ontologický model bibliografického univerza. Zabývá se problémem, jak je možné využít konkrétní teorie pravdy při stanovování pravdivosti a pravděpodobnosti bibliografického záznamu.

Design/metodologie/přístup – Zvoleným teoretickým východiskem je klasická adekvační teorie pravdy kombinovaná s Tarského sémantickou teorií pravdy a s Popperovým pojetím pravděpodobnosti. Jedná se o teorie, které můžeme zařadit k tzv. korespondenčním koncepcím pravdy, jejichž základem je přesvědčení, že pravda je shoda myšlení a skutečnosti.

Výsledky – Pojetí katalogizace jako vytváření výpovědí o entitách, které mohou nabývat hodnoty pravda či nepravda, může fungovat jako ideální model, napomáhající katalogizátorovi k analýze a reflexi katalogizačního procesu.

Originalita/hodnota – Kombinace adekvační teorie pravdy s teorií sémantickou je originálním řešením. Uvedení klasických teorií pravdy do katalogizační teorie představuje nový příspěvek.


Klíčová slova


teorie pravdy, adekvační teorie pravdy, sémantická teorie pravdy, pravděpodobnost, bibliografické univerzum, FRBR, bibliografický záznam

https://doi.org/10.5817/ProIn2021-1-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Fuchs, J. (1995). Filosofie. 2, Kritický problém pravdy. Praha: Krystal OP.

IFLA. (2001). Funkční požadavky na bibliografické záznamy. Praha: Národní knihovna v Praze. Dostupné z WWW: http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf.

IFLA. (2009). Ustanovení mezinárodních principů katalogizace. Praha: Národní knihovna v Praze. Dostupné z WWW: http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-cs.pdf.

Kolář, P. (2002). Pravda a fakt. Praha: Filosofia.

Novák, L. & Vohánka, V. (2015). Kapitoly z epistemologie a noetiky. Krystal OP.

Oddie, G. (2016). Truthlikeness. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. Dostupné z WWW: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/truthlikeness.

Popper, K. R. (1997). Logika vědeckého bádání. Praha: Oikoymenh.

Sousedík, P. (2008). Logika pro studenty humanitních oborů. Praha: Vyšehrad.

Sousedík, S. (2006). Identitní teorie predikace. Praha: Oikoymenh.

Stodola, J. (2011). Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metodologie informační vědy. ProInflow. 3(1). Dostupný z WWW:

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2011-1-3/978.

Tarski, A. (2006). Sémantická koncepce pravdy a základy sémantiky. In Peregrin J. (ed.) Logika 20. století: Mezi filosofií a matematikou: výbor textů k moderní logice (pp. 135-176). Praha: Filosofia.

Tomáš Akvinský (2003). O pravdě, o mysli. Praha: Krystal.