Další kritické poznámky k Černého fenomenologicko-pragmatistické interpretaci filosofie informace (převážně) v kontextu evoluční ontologie

Marek Timko

Abstrakt


Od diskusní recenze k polemické diskusi

https://doi.org/10.5817/ProIn2021-1-6

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blecha, I. (2019). Bytí a svět. Heidegger v kontextu. Zlín: Archa.

Capra, F. (2004). Tkáň života: nová syntéza mysli a hmoty. 1. vydání. Praha: Academia.

Černý, M. (2020). „Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup“. In ProInflow: časopis pro informační vědy. Vol. 12, No. 2, s. 131-142.

Engelse, F. (1952). Dialektika přírody. 2. vydání. Praha: Svoboda.

Hauser, M. (2007). Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia.

Chvatík, I., Kouba, P.,eds. (2000). Fenomén jako filosofický problém: sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka. Praha: OIKOYMENH.

Lem, S. (1977). Futurologický kongres. 1. vydání. Praha: Svoboda.

Lévy, P. (2000). Kyberkultura. 1. vydání. Praha: Karolinum.

Marx, K. (1956). Kapitál. Díl III/2. Praha: Státní nakladatelství politické literatury.

Novotný, J., Pětová, M., Benyovszky, L. (2010). Časovost a smrtelnost III: studie k časové konstituci lidské existence – cesty Heideggerova myšlení. 1. vydání. Praha: Toga.

Šmajs, J., Krob, J. (2003). Evoluční ontologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita.

Timko, M. (2020). „O některých ‚úskalích‘ Černého fenomenologicko-pragmatistické interpretace filosofie informace“. In ProInflow: časopis pro informační vědy. Vol. 12, No. 1, s. 79–89.