K udržitelnosti lokálních recenzovaných neimpaktovaných časopisů s důrazem na profesionalizaci a vědeckou komunikaci

Michal Lorenz

Abstrakt


Editorial

https://doi.org/10.5817/ProIn2021-2-1

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abbot, A. The System of Profession. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.

Cejpek, J. Prestiž knihovnického povolání. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 2004, roč. 56(12), s. 382-384.

Despotović, M. Vzdělávání dospělých mezi profesionalizací a profesionalismem. Studia paedagogica. 2012, 17(1), 75-90. DOI 10.5817/SP2012-1-5.

Suda, Z. Profesionalizace [online]. In Nešpor Z. R. a O. Vodáková. Sociologická encyklopedie. 2018. [cit. 2021-10-28]. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Profesionalizace.