O časopisu

O časopisu

Zaměření a poslání

ProInflow je odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. ProInflow se zaměřuje na publikování odborných textů z oblasti informační vědy a vychází z jejího interdisciplinárního pojetí. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy i s přesahy z oborů jako jsou knihovnictví, informační systémy, informační technologie, kognitivní vědy, psychologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České a Slovenské republiky, usiluje také o širší mezinárodní spolupráci, proto vítáme i články i v anglickém jazyce.

Stěžejní část časopisu je zaměřena na publikování článků pocházejících z vědeckého výzkumu a původních přehledových vědeckých statí. Kvalita těchto textů je již od prvního čísla zajišťována nezávislým recenzním řízením. ProInflow podporuje myšlenku otevřeného přístupu (Open Access). Jedná se především o okamžitý a bezplatný přístup k odborným informacím. V souladu s touto myšlenkou mají čtenáři umožněn neomezený přístup k plným textům jednotlivých článků.

Historie časopisu

Časopis vznikl v roce 2009 na půdě Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vychází výhradně v elektronické podobě dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu.

Časopis je také od roku 2011 indexován databází EBSCO a od června 2015 databází ERIH.

Důležité termíny

Pro jarní vydání čísla

  • únor ⇢ odevzdání plných textů článků do recenzované části
  • max. 14 dní po odevzdání ⇢ rozhodnutí o (ne)přijetí článku do recenzního řízení
  • duben ⇢ vydání jarního čísla časopisu

Pro podzimní vydání čísla

  • červen ⇢ odevzdání plných textů článků do recenzované části
  • max. 14 dní po odevzdání ⇢ rozhodnutí o (ne)přijetí článku do recenzního řízení
  • říjen ⇢ vydání podzimního čísla časopisu

 

Šéfredaktor

PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
lorenz@mail.muni.cz
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Výkonná redakce

Bc. Jana Procházková
Výkonná redaktorka
462485@mail.muni.cz
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Bc. Dana Karulová
Redaktorka
501134@mail.muni.cz
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Bc. Ondřej Kadlec
Technický redaktor
okadlec@mail.muni.cz
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Redakční rada

Prof. Andrew Lass, M.A., Ph.D.
Mount Holyoke College, South Hadley, Massachusetts, USA

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, Ph.D.
Katedra knižničnej a informačnej vedy, katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika

Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze; Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Doc. Ing. Martin Šperka, Ph.D.
Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola v Bratislavě, Bratislava, Slovenská republika

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, Česká republika

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika 

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.
Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika

Mgr. Marek Timko, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika

PhDr. Jiří Stodola, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Máté Tóth, Ph.D.
assistant professor at University of Pécs, Department of Library and Information Science, Pécs, Hungary
chief librarian at National Széchényi Library, Hungarian Library Institute, Budapest, Hungary

Dr. Judit Béres, Ph.D.
assistant professor, head of the bibliotherapy continuing education programme University of Pécs, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, Institute of Cultural, Library and Social Sciences, Pécs, Hungary

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel Moravské zemské knihovny, Brno, Česká republika

Vydavatel

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Arna Nováka 1
602 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224