Detaily autora

Chodounská, Alena

  • Vol 7, No 1 (2015) - Původní recenzované statě
    Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven
    Abstrakt  PDF