Detaily autora

Džuganová, Daniela, Prešovská univerzita, Katedra knižnično-informačných štúdií Filozofickej fakulty