Detaily autora

Pavlásková, Eliška, Digitální univerzitní repozitář, Univerzita Karlova v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika

  • Vol 6, No 1 (2014) - Původní recenzované statě
    Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze
    Abstrakt  PDF