Detaily autora

Kudrnáč, Jiří, Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Česká republika

  • Vol 10, No 1 (2018) - Původní recenzované statě
    Knihovny v době komunistické totality: na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye
    Abstrakt  PDF