Detaily autora

Cubr, Ladislav

  • Vol 8, No 1 (2016) - Původní recenzované statě
    Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN
    Abstrakt  PDF
  • Vol 10, No 2 (2018) - Původní recenzované statě
    Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih
    Abstrakt  PDF