Detaily autora

Zbiejczuk Suchá, Ladislava

  • Vol 8, No 1 (2016) - Původní recenzované statě
    Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví
    Abstrakt  PDF